Triodos Bank in België

dummyspan

2012 was voor Triodos Bank in België opnieuw een jaar van sterke en evenwichtige groei, zoals de voorbije jaren. De bank is tijdens het jaar ook meer op de voorgrond getreden in het publieke debat. Zo heeft ze meer zichtbaarheid gegeven aan haar aanpak van duurzaam bankieren en haar rol als financier van verandering. De bank was deelnemer of organisator van debatten, conferenties en workshops, en deelde haar standpunten ook via Facebook.

Om de operationele en organisatorische efficiëntie van de onderneming nog verder te verbeteren, heeft de bank nieuwe vaardigheden en middelen ontwikkeld.

Eind 2012 telde de bank 57.000 klanten, een stijging van 14% in een jaar tijd. De deposito’s van de klanten stegen met 14% tot 1,1 miljard euro. Het totale kredietvolume steeg met 18% tot 721 miljoen euro. Het balanstotaal bedroeg op het einde van het jaar 1,26 miljard euro (+15%). Het aantal medewerkers bleef hetzelfde als het jaar daarvoor (91). De bank heeft haar gemiddelde operationele marge van het jaar daarvoor behouden.

Spaargeld

De concurrentie op de Belgische spaarmarkt bleef groot, in een context die nochtans gekenmerkt werd door historisch lage referentierentevoeten. Dankzij de combinatie van financieel en maatschappelijk rendement bleef het spaaraanbod van Triodos Bank net als de voorbije jaren aantrekkelijk.

Een meer verregaande segmentatie van de klanten heeft een betere opvolging op maat van verschillende segmenten mogelijk gemaakt.

Kredieten

In 2012 steeg de kredietverlening met 18%. De spreiding over verschillende sectoren werd verder gediversifieerd, in sectoren als sociale economie en scholen. De groei was vooral sterk in de sectoren hernieuwbare energie, duurzaam vastgoed en onderwijs.

Beleggingen

De nieuwe uitgiftecampagne voor certificaten van Triodos Bank was in 2012 een groot succes. In totaal werd er over het hele jaar 17 miljoen euro nieuw kapitaal opgehaald.

Het volume van de Triodos-beleggingsfondsen steeg met 42% tot 44 miljoen euro. Op de ‘Fund Awards Belgium 2012’ heeft Triodos Bank drie prijzen gewonnen. Het Triodos Sustainable Pioneer Fund (*) won de 'Prijs De Standaard – La Libre Belgique voor het beste duurzame fonds’. Triodos Bank zelf kreeg de 'Prijs De Standaard – La Libre Belgique voor de beste beheerder van duurzame fondsen’. Bovendien werd het Triodos Sustainble Mixed Fund door Morningstar bekroond als beste fonds in de categorie ‘Mixfondsen EUR neutraal’, op basis van financiële prestaties.

Het beheerde vermogen in private banking steeg met 49%, van 65 miljoen euro naar 97 miljoen euro.

Doelstellingen 2013

In 2013 viert Triodos Bank haar 20-jarige bestaan in België. De bank zal de kaap van 60.000 klanten ronden, en ook die van 800 miljoen euro kredieten. De focus zal blijven liggen op een verdere evenwichtige groei van de bank, in hetzelfde tempo dat al vele jaren aanhoudt, zowel qua kredieten als qua deposito’s (15-20%).

Olivier Marquet,
Managing Director, Triodos Bank België

(*) Compartiment van Triodos Sicav I, bevek naar Luxemburgs recht. Het prospectus, het prospectus, de ‘Essentiële beleggersinformatie’, de periodieke verslagen en de tarieflijst zijn gratis verkrijgbaar bij de financiële dienstverlener Triodos Bank (Belgisch bijkantoor) of bij een distributeur.

Lees het hele artikel

 

Kerncijfers

Download XLS

Bedragen in duizenden euro's

2012

2011

*

Bovenstaande bedragen zijn vóór eliminatie van onderlinge transacties tussen Triodos-maatschappijen.

 

 

 

Toevertrouwde middelen

1.097.423

966.542

Aantal rekeningen

54.358

47.768

 

 

 

Kredieten

720.934

611.564

Aantal

2.024

2.091

 

 

 

Balanstotaal*

1.244.899

1.088.433

 

 

 

Totaal baten

33.400

25.038

Bedrijfslasten

–17.004

–14.487

Waardeveranderingen van vorderingen

–2.968

–3.367

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsresultaat voor belastingen

13.428

7.184

Belastingen bedrijfsresultaat

–3.616

–1.585

 

 

 

 

 

 

Nettowinst

9.812

5.599

 

 

 

Aantal medewerkers ultimo

91

91

 

 

 

Duurzame energie

Storm, een nieuwe windenergieproducent in Vlaanderen (foto)

In België financierde Triodos Bank onlangs haar 200e windmolen. Een van de recente projecten is dat van Storm, een nieuwe windenergieproducent in Vlaanderen. Twee turbines met een masthoogte van 100 meter werden opgetrokken in Wachtebeke, boven Gent. Met een totale capaciteit van 5 MW, produceren ze voldoende groene stroom voor alle inwoners van het dorp.

www.storm.be

Duurzaam vastgoed

Nelson Canal nv kochten het historische gebouw van brouwerij Belle-Vue in Brussel (foto)

Nelson Canal nv is een groep van drie private investeerders. Zij kochten het historische gebouw van brouwerij Belle-Vue in Brussel om er een nieuwe bestemming aan te geven. Het centrale gebouw aan het kanaal wordt gerenoveerd tot een energiezuinig en ecologisch hotel met 150 kamers. De sfeer en het ruwe karakter van het gebouw wordt daarbij bewaard. Meininger, een Duitse groep van hotel en hostels, zal het hotel uitbaten. Meininger staat bekend voor lage prijzen, heeft in verschillende Europese steden hotels in gerenoveerde stadsgebouwen, vaak in levendige, eerder alternatieve wijken.

www.meininger-hotesl.com

Tweewaters wordt een groene long voor Leuven (foto)

Tweewaters wordt een groene long voor Leuven. Het project geeft een tweede leven aan het verlaten industrieterrein tussen de Vaartkom en de Dijle, bekend van zijn grote silo’s. Ontwikkelaar Ertzberg tovert het om tot een nieuwe en spectaculaire duurzame stadswijk. Er komen op termijn 1.200 laagenergiewoningen, kantoren, kleinhandel en culturele ruimtes. De wijk wordt autovrij en groen. Maar liefst 70% van het voormalige bedrijfsterrein blijft onbebouwd. De afwerking van de eerste fase is voorzien voor mei 2013. Triodos Bank is de financiële partner van dit uitzonderlijke project.

www.tweewaters.be

Sociaal

Het ziekenhuis ‘Notre Dame de Grâce’ in Gosselies, ten noorden van Charleroi, is een algemeen privéziekenhuis zonder winstoogmerk (foto)

Het ziekenhuis ‘Notre Dame de Grâce’ in Gosselies, ten noorden van Charleroi, is een algemeen privéziekenhuis zonder winstoogmerk. De instelling wil zich duidelijk onderscheiden met een aanpak op mensenmaat en een breed aanbod van toegankelijke en onderscheiden met een aanpak op mensenmaat en een breed aanbod van toegankelijke en kwalitatieve medische zorgen. De gebouwen van het ziekenhuis dateren van 1979 en worden grondig gerenoveerd met behulp van duurzame en vernieuwende technieken. De gevel wordt bijvoorbeeld sterk geïsoleerd, er komen superisolerende ramen en er wordt een verwarmingssysteem met warmtekrachtkoppeling geïnstalleerd. Om het comfort voor de patiënten te vergroten, komen er ook meer eenpersoonskamers. Voor de grootschalige renovaties heeft Triodos Bank een cofinanciering verleend, samen met andere banken.

www.cndg.be

Ethiquable Benelux is een coöperatie met sociale doelstelling die gespecialiseerd is in fairtrade- en bioproducten (foto)

Ethiquable Benelux is een coöperatie met sociale doelstelling die gespecialiseerd is in fairtrade- en bioproducten. In samenwerking met de Franse coöperatie Ethiquable ondersteunt de onderneming rechtstreeks 42 coöperaties van kleine producenten en boeren in het Zuiden, die allemaal de principes van duurzame landbouw volgen. Samen met hen ontwikkelt en commercialiseert Ethiquable Benelux een gamma van 120 kwaliteitsproducten van ‘pure origine’, zoals koffie, thee, chocolade, ontbijtgranen en confituur. De commerciële groei van Ethiquable in België wordt voor een groot deel door Triodos Bank gefinancierd.

www.ethiquable.be

Onderwijs

Zonnekind is een kleine basisschool in Kalmthout, Antwerpen, net aan de grens met Nederland (foto)

Zonnekind is een kleine basisschool in Kalmthout, Antwerpen, net aan de grens met Nederland. Ongeveer 170 leerlingen volgen er les. De school werd door de Vlaamse Regering verkozen als één van de 25 pilootprojecten voor de bouw van een passiefschool. De nieuwbouw wordt een hoogwaardig, passief schoolgebouw waarin verschillende duurzame bouwtechnieken worden geïntegreerd, zoals: houtskeletstructuur, houten dakleien, natuurlijke materialen voor de gevelafwerking, ventilatie met warmterecuperatie, een warmtepomp voor warm water, energiezuinige verlichting en regenwaterrecuperatie voor het sanitair. De afwerking is voorzien voor de zomer van 2013. Triodos Bank heeft een krediet verleend voor de werken.

www.zonnekind.org

De school Sainte-Begge bestaat al 100 jaar en heeft afdelingen op vijftien verschillende locaties in groot-Andenne (foto)

De school Sainte-Begge bestaat al 100 jaar en heeft afdelingen op vijftien verschillende locaties in groot-Andenne. In totaal gaan er ongeveer 1.500 leerlingen naar school, gespreid over kleuteronderwijs, lagere en middelbare school. Haar pedagogisch beleid omschrijft de school met de woorden discipline, hoge eisen en openheid voor iedereen. De school neemt actief deel aan internationale uitwisselingsprogramma’s, zowel binnen als buiten Europa. Scholieren houden een eigen Oxfam-wereldwinkel open op de school. En activiteiten rond ecologie maken vast deel uit van het programma, bijvoorbeeld rond afvalsortering. Triodos Bank heeft een krediet verleend voor renovatiewerken aan daken en sanitair, en voor de verbetering van de brandveiligheid.

www.ste-begge.be