16. Voorzieningen

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2012

2011

 

 

 

Groot onderhoud gebouwen

670

447

Overige voorzieningen

5

5

 

 

 

 

 

 

 

675

452

 

 

 

Het verloop van de voorzieningen is als volgt:

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2012

2011

 

 

 

Balanswaarde per 1 januari

452

318

Dotatie

311

169

Onttrekking

–88

–35

Vrijval

 

 

 

 

 

 

Balanswaarde per 31 december

675

452