30. Belastingen bedrijfsresultaat

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2012

2011

 

 

 

Te betalen belastingen

9.008

5.296

Latente belastingen

–847

256

 

 

 

 

 

 

 

8.161

5.552

 

 

 

De aansluiting tussen het wettelijk en het effectief belastingpercentage is als volgt:

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2012

2011

 

 

 

Resultaat voor belastingen

30.787

22.876

Wettelijk belastingpercentage

25,0%

25,0%

 

 

 

Wettelijk belastingbedrag

7.697

5.719

Afwijking als gevolg van andere tarieven in het buitenland, vrijstellingen en niet-aftrekbare bedragen

474

36

Aanpassing belastinglatentie als gevolg van gewijzigde belastingtarieven

–10

–203

 

 

 

 

 

 

Effectief belastingbedrag

8.161

5.552

 

 

 

Effectief belastingpercentage

26,5%

24,3%

 

 

 

Fiscale eenheid

Triodos Bank vormt als moedermaatschappij een fiscale eenheid voor de omzetbelasting en de vennootschapsbelasting met Triodos Assurantiën, Triodos Cultuurbank, Triodos Finance, Triodos Investment Management, Kantoor Buitenzorg, Kantoor Nieuweroord en Triodos Nieuwbouw als dochtermaatschappijen. Voor de wijze van verrekening van belastingen tussen Triodos Bank en de dochtermaatschappijen wordt gehandeld alsof de rechtspersonen zelfstandig belastingplichtig zijn. De rechtspersonen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschulden van de tot de fiscale eenheid behorende maatschappijen.