29. Waardeveranderingen van vorderingen

Deze post omvat de lasten die samenhangen met de waardeverminderingen van kredieten en andere vorderingen. In 2012 is er sprake van een last van EUR 20,9 miljoen (2011: last van EUR 15,8 miljoen).