Triodos Bank in België

dummyspan

Terwijl de financiële sector eens te meer werd getekend door onzekerheid en grote moeilijkheden, was 2011 voor Triodos Bank België opnieuw een jaar van sterke en evenwichtige groei. De rol van de financiële wereld werd in vraag gesteld door consumenten en in de hele samenleving. De interesse in het duurzame model van Triodos Bank nam toe en de nood aan verandering vertaalde zich ook in de resultaten van 2011.

In België werd de kaap van 50.000 klanten gerond, een stijging van 17% in een jaar tijd. De deposito’s van de klanten stegen met 22% tot 961 miljoen euro eind december. Het totale kredietvolume steeg met 152 miljoen euro tot 622 miljoen euro, een groei van 32%. Het balanstotaal overschreed in 2011 de kaap van 1 miljard euro, en bereikte 1,1 miljard euro op het einde van het jaar (+23%). De groei vertaalde zich ook in de aanwerving van 10 nieuwe medewerkers, wat het totale aantal medewerkers op 91 bracht (+12%).

Spaargeld

Voor de rente op spaarboekjes bleef er ook in 2011 veel concurrentie op de markt. Een van de oorzaken was de nood om extra deposito’s aan te trekken, in het kader van de vereisten van Basel III. Triodos Bank volgt die logica niet, temeer omdat de referentierentevoeten nog altijd heel laag zijn gebleven. Dankzij de aanhoudende groei van de deposito’s van particulieren kan de bank zich bovendien focussen op haar hoofddoelstelling: met de middelen die haar zijn toevertrouwd op een transparante manier bijdragen tot duurzame ontwikkeling. Die langetermijnaanpak heeft in 2011 zijn vruchten afgeworpen, net als de voorbije jaren.

De rentemarge, de belangrijkste bron van inkomsten voor Triodos Bank België, is traditioneel heel klein op de Belgische markt. Dankzij de hogere marges op kredieten en vooral dankzij een hoger percentage van herinvestering van spaargeld in kredieten (de conversiegraad), kon de bank haar totale gemiddelde rentemarge wel verhogen in vergelijking met het jaar daarvoor.

Kredieten

Met een stijging van 32% heeft de kredietverlening zich in 2011 op een evenwichtige manier verder ontwikkeld in alle sectoren waar de bank veel waarde aan hecht. De groei was bijzonder sterk in de sectoren van hernieuwbare energie, kwaliteitsvolle rusthuizen, passiefbouw en energiezuinig vastgoed, en voor hypothecaire leningen voor particulieren.

Daarnaast heeft de kredietafdeling in 2011 nieuwe hulpmiddelen en processen ingevoerd die een grondige opvolging en een goed beheer van risico’s blijven garanderen, ook nu de kredietactiviteiten een grotere omvang hebben aangenomen.

Beleggingen

De nieuwe campagne voor de uitgifte van certificaten van Triodos Bank in 2011 was een groot succes. In totaal werd er over het hele jaar 12,7 miljoen euro nieuw kapitaal opgehaald, veel meer dan het aanvankelijke streefdoel van 9,5 miljoen euro.

Het volume van de beleggingen in Triodos-fondsen bleef stabiel op 31 miljoen euro. Op de ‘Fund Awards Belgium 2011’ werd Triodos Bank twee keer bekroond voor haar expertise op het vlak van duurzaam beleggen. Het Triodos Sustainable Pioneer Fund (*) won de 'Prijs De Standaard – La Libre Belgique voor het beste duurzame fonds’. Triodos Bank zelf kreeg de 'Prijs De Standaard – La Libre Belgique voor de beste beheerder van duurzame fondsen’.

Het beheerde vermogen in private banking steeg met 33%, van 49 miljoen euro naar 65 miljoen euro.

Overige activiteiten

In 2011 werd in België en nieuwe, efficiëntere en gebruiksvriendelijkere versie van Internet Banking gelanceerd. Voorts heeft de Belgische vestiging in detail de mogelijkheid bestudeerd om een zichtrekening te lanceren voor particulieren. Ondertussen is het duidelijk dat die er zal komen, maar niet op korte termijn. De prioriteit blijft de verdere groei in de financiering van duurzame ontwikkeling.

Behalve de aanwerving van 10 nieuwe medewerkers, werd ook het personeelsbeleid verder ontwikkeld. Om in een organisatie in volle groei de samenhang te bewaren, hebben alle afdelingen tijdens het jaar uitgebreid gewerkt rond de thema’s teamwork en de waarden van de bank. Ook de beslissingsstructuren werden aangepast om de huidige en toekomstige groei van de bank goed te kunnen beheren.

Doelstellingen 2012

De aanhoudende en evenwichtige groei voortzetten: dat blijft de voornaamste doelstelling voor Triodos Bank België. Die groei ligt al vele jaren op een niveau van ongeveer 20%, zowel voor spaargeld als voor kredieten. Ook op het vlak van de efficiëntie van de organisatie en de ontwikkeling van interne competenties zijn er nieuwe verbeteringen voorzien in 2012.

(*) Compartiment van Triodos Sicav I, bevek naar Luxemburgs recht. Het vereenvoudigde prospectus, het prospectus, de periodieke verslagen en de tarieflijst zijn gratis verkrijgbaar bij de financiële dienstverlener Triodos Bank (Belgisch bijkantoor) of bij een distributeur.

lees het hele artikel

Kerncijfers

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden EUR

2011

2010

*

Bovenstaande bedragen zijn vóór eliminatie van onderlinge transacties tussen Triodos-maatschappijen.

 

 

 

Toevertrouwde middelen

966.542

794.783

Aantal rekeningen

47.768

40.806

 

 

 

Kredieten

611.564

462.918

Aantal

2.091

1.692

 

 

 

Balanstotaal*

1.088.433

882.901

 

 

 

Totaal baten

25.038

18.768

Bedrijfslasten

-14.487

-12.854

Waardeveranderingen van vorderingen

-3.367

-4.788

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsresultaat voor belastingen

7.184

1.126

Belastingen bedrijfsresultaat

-1.585

361

 

 

 

 

 

 

Nettowinst

5.599

1.487

 

 

 

Aantal medewerkers ultimo

91

81