Algemene gegevens

Triodos Cultuurfonds N.V. (Triodos Cultuurfonds) is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal met een open-end structuur, genoteerd aan Euronext Amsterdam. Triodos Cultuurfonds is een beleggingsinstelling in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Triodos Cultuurfonds belegt direct in culturele projecten, hoofdzakelijk in leningen aan gemeentelijke overheden en/of leningen op basis van hypothecaire zekerheden of andere zekerheden. Directe beleggingsopbrengsten van het fonds worden na aftrek van kosten in de vorm van dividend uitgekeerd aan de aandeelhouder. Triodos Cultuurfonds is statutair gevestigd in Zeist.

Bestuur

Triodos Investment Management B.V. (Triodos Investment Management), 100% dochter van Triodos Bank N.V., is de beheerder van Triodos Cultuurfonds. Triodos Investment Management beschikt over een vergunning om beleggingsinstellingen in de zin van artikel 2:65 Wft te beheren. De AFM is de vergunningverlenende toezichthouder en voert het gedragstoezicht uit. De Nederlandsche Bank (DNB) oefent het prudentiële toezicht uit. Triodos Investment Management is aangesloten bij de Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS). DUFAS heeft de Code Vermogensbeheerders opgesteld waarin een aantal principes is opgenomen. Om in overeenstemming met deze principes te handelen, heeft Triodos Investment Management als lid van DUFAS de Principes van Fondsbestuur geformuleerd. U vindt deze Principes van Fondsbestuur onder op www.triodos-im.com/governance.

Het bestuur van Triodos Investment Management bestaat uit:

Marilou van Golstein Brouwers (voorzitter)
Kor Bosscher (directeur sinds 1 maart 2018)
Jacco Minnaar (directeur sinds 1 juni 2017)
Dick van Ommeren (directeur)

Fondsmanager

Triodos Investment Management heeft een fondsmanager aangesteld. Eric Holterhues was tot 1 mei 2017 fondsmanager van Triodos Cultuurfonds. Vanaf 1 mei 2017 is Raymond Hiltrop fondsmanager ad interim van Triodos Cultuurfonds. Raymond Hiltrop is tevens fondsmanager van Triodos Multi Impact Fund.

Raad van Commissarissen

De samenstelling van de Raad van Commissarissen is als volgt:

Elco Brinkman (voorzitter)
Leonie Jesse
Marloes Krijnen
Guido van Nispen

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken