Missie en impact in 2016

3,9 miljoen

bezoekers voor
gefinancierde
musea en theaters

Kunst en cultuur vervullen een essentiële maatschappelijke functie en zijn belangrijke bronnen voor maatschappelijke vernieuwing. Creatieve expressie inspireert, daagt uit, biedt nieuwe perspectieven en slaat bruggen. Triodos Cultuurfonds draagt hieraan bij door te beleggen in projecten die de ontwikkeling en het behoud van cultuur stimuleren en daarmee de kwaliteit van leven bevorderen. Een stad met een theater is aantrekkelijk om in te wonen en een leegstaande fabriek die omgetoverd wordt tot een culturele broedplaats trekt nieuw publiek.

Triodos Cultuurfonds heeft in 2016 een record aantal aan nieuwe leningen verstrekt. Het fonds verstrekte financiering aan tien nieuwe projecten en één lening aan een bestaand project; in totaal voor EUR 18,8 miljoen aan nieuwe leningen. Dit is het grootste bedrag aan verstrekte leningen sinds de oprichting van het fonds. Het gaat daarbij om zowel grote, in het oog springende initiatieven als kleinere projecten.

In totaal financiert Triodos Cultuurfonds nu 48 projecten in de culturele sector. Door de projecten waar Triodos Cultuurfonds als financier bij betrokken is, konden 3,9 miljoen (2015: 2,9 miljoen) mensen van cultuur genieten. Ook financierde Triodos Cultuurfonds in 2016 een aantal organisaties die betaalbare studio’s en oefenruimtes ter beschikking stelt voor culturele activiteiten voor 1.700 mensen.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken