Marktontwikkelingen

De ontwikkeling van de rente

De ontwikkeling van de rente op de Nederlandse kapitaalmarkt is een macro-economische ontwikkeling die van invloed is op Triodos Cultuurfonds. De kapitaalmarktrente in Nederland bleef in 2016 wederom historisch laag. Over heel 2016 is met name de langer lopende IRS (vanaf zes jaar) gedaald. In de eerste helft van 2016 was er een sterke daling en in de maanden juni tot en met september was het tarief voor zes jaar IRS zelfs negatief. Hoewel de rente daarna weer steeg, was deze ultimo december 2016 onder het niveau van januari 2016.

Ontwikkeling van de rente op de kapitaalmarkt

Ontwikkeling van de rente op de kapitaalmarkt (lijndiagram)

De opbrengst uit nieuwe leningen waarin Triodos Cultuurfonds belegt, bestaat uit de kapitaalmarktrente voor de rentevastperiode en een opslag voor het debiteurenrisico. Deze opbrengst is door de lage rentestand relatief laag.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken