Beloningsbeleid

Alle medewerkers van Triodos Investment Management zijn in dienst van Triodos Bank. Triodos Bank hecht veel waarde aan een goede en passende beloning voor alle medewerkers. De kernelementen van het internationale beloningsbeleid staan in het jaarverslag van Triodos Bank (www.triodos.nl). Het salarissysteem van Triodos Bank bevat geen bonussen of optieregelingen. Financiële prikkels worden niet als een passende manier beschouwd om de medewerkers te motiveren en te belonen.

Voor medewerkers met beroepswerkzaamheden die het risicoprofiel van het fonds kunnen beïnvloeden (zogenoemde ‘identified staff’), moeten beheerders minimaal hun beloningsbeleid aangeven. Dit is verplicht op grond van artikel 22(2) van de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) en sectie XIII (Guidelines on disclosure) van ‘ESMA Guidelines on sound remuneration policies under the AIFMD’. Directieleden, fondsmanagers en leidinggevenden van ondersteunende afdelingen zijn ‘identified staff’. De directie van de beheerder beoordeelt jaarlijks het beloningsbeleid en de ‘identified staff’ en past deze waar nodig aan.

Triodos Cultuurfonds

Download XLS

(bedragen in euro’s, aantallen cursief)

Medewerkers direct betrokken bij werkzaamheden Triodos Cultuurfonds

‘Identified staff’ in senior management functies

Overige ‘Identified staff’

 

2016

2015

2016

2015

2016

2015

 

 

 

 

 

 

 

Aantal medewerkers

14

14

4

4

5

4

Gemiddelde inzet obv FTE

2,7

2,4

0,1

0,1

0,5

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Totale vaste beloning

257.281

223.652

28.936

27.485

62.430

53.621

Totale variabele beloning

2.010

5.199

101

3.504

324

433

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale beloning

259.291

228.851

29.037

30.989

62.754

54.054

 

 

 

 

 

 

De tabel hierboven bevat de totale beloning van alle medewerkers die voor Triodos Investment Management werkzaam zijn. De beloning is onderverdeeld in een vaste en variabele beloning en eveneens uitgesplitst naar senior management en overige ‘identified staff’. Voor de toewijzing van medewerkers aan Triodos Cultuurfonds is het kostenallocatiemodel van de beheerder gebruikt. In dit model zijn de allocaties gebaseerd op activiteiten van medewerkers (‘Activity Based Costing’, oftewel de ABC-methode). Omdat deze tabel als doel heeft om de vergoedingen naar de medewerkers inzichtelijk te maken, zijn alle overige kosten (zoals huisvestings- en werkplekkosten, reiskosten, kosten voor uitbestede werkzaamheden, externe consultants en externe medewerkers) van de beheerder buiten beschouwing gelaten.

De bovengenoemde beloningen bevatten alle vergoedingen ten gunste van de medewerkers, inclusief loonheffingen, sociale lasten, pensioenpremies en eventuele gratificaties. Triodos Bank kan medewerkers een extra individuele beloning toekennen van maximaal één maandsalaris. In overleg met Human Resources beoordeelt het management aan wie deze zogenoemde ‘Tokens of Appreciation’, die bedoeld zijn voor buitengewone prestaties, worden toegekend. De ‘Tokens of Appreciation’ zijn niet gebaseerd op vooraf vastgestelde doelstellingen (zoals bij conventionele bonussen), maar worden uitsluitend achteraf aangeboden.

Eens per jaar kan ook een collectieve ‘Token of Appreciation’ worden toegekend voor de gezamenlijke prestaties en bijdragen van alle medewerkers. Dit bescheiden bedrag is voor alle medewerkers gelijk en bedraagt maximaal EUR 500 per medewerker. Medewerkers kunnen in plaats van een geldbedrag ook kiezen voor een equivalent in certificaten van aandelen Triodos Bank. Eind 2015 is de collectieve ‘Token of Appreciation’ vastgesteld op EUR 500 en beschikbaar gesteld in 2016. In 2016 bestond het grootste gedeelte van de variabele beloning uit de collectieve ‘Token of Appreciation’. In 2015 bestond het grootste gedeelte van de variabele beloning uit ontslagvergoeding.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken