Beleggingen

Triodos Cultuurfonds – dat in 2016 haar tienjarig bestaan vierde – verstrekte het afgelopen jaar elf leningen voor een bedrag van EUR 18,8 miljoen. Dat is bijna zes keer zoveel als het bedrag van EUR 3,2 miljoen aan financieringen in 2015. We zien dat er in de culturele sector behoefte is aan een fonds als Triodos Cultuurfonds; in 2015 verstrekte het fonds ook al drie maal meer aan financiering als in 2014.

De volgende nieuwe projecten ontvingen een lening:

 • De gemeente Emmen voor het nieuw te bouwen Atlastheater. Dit theater vervangt het verouderde theater De Muzeval en opende in het najaar van 2016 haar deuren. Het Atlastheater is een multifunctioneel gebouw voor elk type voorstelling, concert en congres.
 • Mediamatic in Amsterdam voor de gedeeltelijke verbouwing van hun pand tot broedplaats. Mediamatic heeft als doel verbindingen te leggen tussen nieuwe media, technologie, kunst en maatschappij.
 • Art Europe Auctions in Amsterdam. Het gaat om de financiering voor een nieuw gestart veilinghuis.
 • Stimulans in Amsterdam. Stimulans verhuurt sinds 1977 betaalbare atelierruimtes aan kunstenaars. De lening van Triodos Cultuurfonds wordt gebruikt om het pand dat Stimulans voorheen huurde aan te kopen.
 • Astoria Vastgoed voor Q-Factory in Amsterdam. Q-Factory is in haar soort het grootste muziekmakerscentrum in Europa. In het pand zijn repetitieruimtes voor musici en concertzalen.
 • Film Instituut Nederland in Amsterdam voor de aankoop van het pand van het bekende filmmuseum EYE.
 • VandenEnde Foundation voor de financiering van het DeLaMar Theater in Amsterdam.
 • Herman van Veen Arts Center in Soest. In het Arts Center, dat gevestigd is op een groot landgoed, verzorgt de bekende podiumkunstenaar Herman van Veen optredens. Daarnaast zijn er optredens van kunstenaars die aansluiten bij zijn gedachtegoed. Ook is er een galerie waar de schilderijen van Herman van Veen te zien zijn.
 • De Cromhouthuizen in Amsterdam ten behoeve van hun monumentale pand aan de Herengracht in Amsterdam. Dit pand wordt onder andere gebruikt door het Amsterdam Museum en het Bijbels Museum.
 • Lijsterij in Rucphen voor de aankoop en verbouwing van het voormalige gemeentehuis van Rucphen tot cultuurhuis. In dit pand komen onder andere een lijstenmaker en een galerie.

Het fonds heeft daarnaast een aanvullende financiering verstrekt aan:

 • Studio Hoogeveen & van Tilburg om de gevel van het Koelhuis in Zutphen te renoveren. Het Koelhuis is een cultureel centrum gevestigd in industrieel erfgoed en werd ook al in 2015 door het fonds gefinancierd.

Ondanks haar ambitie heeft Triodos Cultuurfonds nog geen financieringen buiten Nederland verstrekt.

Risicoclassificatie per 31 december 2016 (als percentage van de leningenportefeuille)

Risicoclassificatie per 31 december 2016 (staafdiagram)

Voorzieningen dubieuze debiteuren

De kwaliteit van de leningenportefeuille is goed. Triodos Cultuurfonds heeft sinds de oprichting in 2006 geen enkele keer een voorziening hoeven treffen voor dubieuze debiteuren.

Kwaliteit van de leningenportefeuille

Triodos Cultuurfonds wijst alle debiteuren (leningnemers) op basis van een risicoanalyse een risicocategorie toe. In het staafdiagram hieronder wordt per risicocategorie het volume van de portefeuille als percentage van het totaal weergegeven. Risico 1 staat voor het laagste risico en risico 14 voor het hoogste risico. Sinds 2013 streeft Triodos Cultuurfonds een bredere spreiding van de risico- en rendementsmix na. Dat betekent dat het fonds het aandeel risicomijdende – en daarmee laag renderende – leningen aan gemeentes verder wil afbouwen ten gunste van projecten met een iets hoger risicoprofiel. Dit zijn bijvoorbeeld projecten op basis van overige zekerheden. De financiering van projecten met een hoger risicoprofiel leidt tot een verdere afname van het aantal projecten in risicoklasse 1-5 en een toename van het aantal projecten in risicoklasse 6-9.

Begin 2016 zien we echter een volumetoename in categorie 1. Aan het einde van 2015 heeft een project namelijk vervroegd haar faciliteit afgelost. Daardoor sloot het fonds 2015 af met een liquiditeit van 24,8%. Omdat het fonds met de huidige marktrente nauwelijks een vergoeding voor haar liquide middelen krijgt en er begin 2016 geen projecten waren in klasse 6-9, heeft het fonds begin 2016 toch besloten opnieuw een lening in risicoklasse 1 te verstrekken. In de loop van 2016 zijn er eveneens projecten in de klasse 6-9 verstrekt en zien we in deze klasse een toename.

In de bijlage staat een overzicht van de gehele leningenportefeuille van het fonds.

Sectorverdeling (als percentage van het fondsvermogen)

Sectorverdeling (als percentage van het fondsvermogen) (cirkeldiagram)

Portefeuilleverdeling (als percentage van het fondsvermogen)

Portefeuilleverdeling (als percentage van het fondsvermogen) (cirkeldiagram)

Liquiditeitenbeheer

Triodos Cultuurfonds streeft ernaar om tussen de 5% en 10% van het fondsvermogen in liquide middelen of andere direct opeisbare tegoeden aan te houden of voor voldoende andere waarborgen te zorgen. De liquide middelen worden aangehouden op spaarrekeningen en deposito’s.

Het fonds heeft ultimo 2016 een liquiditeit van 7,7%. De vergoedingen op de liquide middelen zijn door de huidige lage marktrente zeer laag tot nihil. Bovendien is het fondsvolume op dit moment stabiel. Daarom vindt het fonds het verantwoord dit percentage aan te houden.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken