Winst- en verliesrekening

over 2016

Download XLS

(in duizenden euro’s)

Noot*

2016

2015

*

Zie de (PDF:) toelichting op de balans en winst- en verliesrekening.

 

 

 

 

Direct resultaat uit beleggingen

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengsten uit beleggingen

11

2.637

3.648

 

 

 

 

Indirect resultaat uit beleggingen

 

 

 

 

 

 

 

Ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen in leningen

11

-369

-2.338

 

 

 

 

Overige resultaten

 

 

 

 

 

 

 

Overige bedrijfsopbrengsten

 

 

 

Interest liquide middelen

 

36

27

 

 

 

 

 

 

 

 

Som der bedrijfsopbrengsten

 

2.304

1.337

 

 

 

 

Bedrijfslasten

 

 

 

Beheerkosten

12

-765

-757

Bewaarkosten

13

-36

-35

Overige kosten

14

-200

-174

 

 

 

 

 

 

 

 

Som der bedrijfslasten

 

-1.001

-966

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat

 

1.303

371

 

 

 

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken