Kasstroomoverzicht

over 2016

Download XLS

(in duizenden euro’s)

2016

2015

 

 

 

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten

 

 

Ontvangen opbrengsten uit leningen u/g

2.603

3.744

Investeringen leningen u/g

-18.819

-3.189

Desinvesteringen leningen u/g

2.479

8.990

Vrijval deposito’s

3.000

Beheerkosten en overige kosten

-924

-1.040

Overige betalingen en ontvangsten

59

24

 

 

 

 

 

 

 

-11.602

8.529

 

 

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

 

Uitgifte van aandelen

11.374

12.469

Terugkoop van aandelen

-10.769

-9.979

Betaald dividend

-2.694

-2.470

 

 

 

 

 

 

 

-2.089

20

 

 

 

 

 

 

Mutatie geldmiddelen

-13.691

8.549

 

 

 

Liquide middelen begin verslagperiode

19.197

10.648

Mutatie geldmiddelen

-13.691

8.549

 

 

 

 

 

 

Liquide middelen eind verslagperiode

5.506

19.197

 

 

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken