Algemene gegevens

Triodos Cultuurfonds NV (Triodos Cultuurfonds) is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal met een open-end structuur, genoteerd aan Euronext Amsterdam. Triodos Cultuurfonds is een beleggingsinstelling in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Triodos Cultuurfonds belegt direct in culturele projecten, hoofdzakelijk in leningen aan gemeentelijke overheden en/of op basis van hypothecaire zekerheden of andere zekerheden. Directe beleggingsopbrengsten van het fonds worden na aftrek van kosten in de vorm van dividend uitgekeerd aan de aandeelhouder. Triodos Cultuurfonds is statutair gevestigd in Zeist.

Bestuur

Triodos Investment Management BV (Triodos Investment Management), 100% dochter van Triodos Bank NV, is bestuurder en beheerder van Triodos Cultuurfonds. Triodos Investment Management beschikt over een vergunning om beleggingsinstellingen in de zin van artikel 2:65 Wft te beheren. De AFM is de vergunningverlenende toezichthouder en voert het gedragstoezicht uit. De Nederlandsche Bank (DNB) oefent het prudentiële toezicht uit. Triodos Investment Management is aangesloten bij de Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS). DUFAS heeft de Code Vermogensbeheerders opgesteld waarin een aantal principes is opgenomen. Als lid van DUFAS heeft Triodos Investment Management afgesproken om in overeenstemming met deze principes te handelen. U vindt de Principes van Fondsbestuur van Triodos Investment Management (PDF:) hier.

Het bestuur van Triodos Investment Management bestaat uit:

Marilou van Golstein Brouwers (voorzitter)
Dick van Ommeren (directeur)
Laura Pool (directeur Risk & Finance)

Fondsmanager

Triodos Investment Management heeft een fondsmanager aangesteld. Eric Holterhues is sinds 2010 fondsmanager van Triodos Cultuurfonds.

Raad van Commissarissen

De samenstelling van de Raad van Commissarissen is als volgt:

Elco Brinkman (voorzitter)
Leonie Jesse
Marloes Krijnen
Guido van Nispen

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken