Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Triodos Bank in Nederland

In onze campagne Hoe word je schathemeltjerijk? vroegen we aan mensen over de hele wereld wat rijkdom voor ze betekent. Een boer, een stamoudste, een filosoof en een jonge vrouw die een tijd zonder geld leefde. Zij wilde bij wijze van experiment ervaren hoe het leven eruit zou zien als ze geld radicaal zou afzweren. Het was een verrijkende periode, zegt ze, waarin ze veel mensen ontmoette die haar hielpen, bijvoorbeeld door haar eten of een bed aan te bieden. Die steun was prachtig, maar het drukte haar ook met de neus op de feiten: zonder geld leven maakt afhankelijk. Ze realiseerde zich dat geld ook ‘een stem’ is.

Met de campagne willen we laten zien dat rijkdom over veel meer gaat dan geld. En dat voor zover het inderdaad over geld gaat, rijkdom ook is: het gebruiken van die stem, het benutten van de veranderkracht van je geld voor een positieve verandering. Dat is precies waar Triodos Bank voor is opgericht. In 2015 bestond de bank 35 jaar. In die periode is onze missie steeds dezelfde gebleven: geld laten werken aan positieve veranderingen en een menswaardige samenleving. Inmiddels zijn we als middelgrote bank (met bijna 280.000 klanten in Nederland) actief in meerdere landen in Europa en daarbuiten. En maken we, samen met onze spaar- en kredietklanten deel uit van een groeiende beweging van burgers en ondernemers die bewuste keuzes maken en zich inzetten voor duurzame ontwikkeling.

Dat groeiende bewustzijn zien we ook in de bancaire sector in bredere zin. Overal in de wereld staan er andere waardengedreven banken op, die zich elk op hun eigen manier inzetten voor een duurzamere economie. Een groot aantal van deze banken is verenigd in de Global Alliance for Banking on Values, een netwerk van duurzame banken dat mede door Triodos Bank werd opgericht.

Dat de beweging groeit, ervaren we zelf heel concreet door de aanwas van klanten. Zo mogen we al jaren elke maand ruim tweeduizend nieuwe particuliere klanten verwelkomen en vragen meer kleine en middelgrote ondernemers (het MKB) niet alleen een lening bij ons aan, maar brengen zij ook hun andere bankzaken zoals hun dagelijkse betalingsverkeer bij ons onder. Belangrijke indicatoren dat steeds meer mensen willens en wetens de overstap maken naar waardengedreven bankieren. Dat kan ook gezegd worden van al die mensen die zich expliciet met ons verbinden door een of meerdere certificaten van aandelen van onze bank te kopen.

Wat beslist een geweldige stimulans zal zijn, is dat we spaarders precies laten zien wie we met hun geld financieren. Tijdens onze jaarlijkse Hart-Hoofddag openden veel duurzame bedrijven op verschillende locaties in Nederland weer hun deuren voor een persoonlijke ontmoeting met onze spaarders. Er kwamen duizenden mensen op af, die zich op deze manier letterlijk verbonden kunnen voelen met de ondernemers en initiatieven die wij met hun geld financieren. Ook onze publieksprijs voor de meest inspirerende en vernieuwende ondernemer draagt daaraan bij. De Hart-Hoofdprijs ging dit jaar naar Klimaatgarant. Dat zet zich ervoor in om samen met gemeentes, projectontwikkelaars en bouwbedrijven de hoogst mogelijke energiebesparing in woningen te realiseren. Nieuw dit jaar was een reeks Hart-Hoofd ‘impuls’-bijeenkomsten, waar we een geselecteerde groep ondernemers met elkaar in contact brengen om kennis en inspiratie uit te wisselen.

Met onze financieringen richten we ons enerzijds op de brede toepassing van gevestigde duurzame concepten zoals wind- en zonne-energie. Anderzijds verbinden we ons met nog prille, veelbelovende en vernieuwende initiatieven voor een groene en sociale wereld. Hieronder ziet u een aantal sprekende voorbeelden van ondernemers die wij in 2015 hebben gefinancierd. En we zitten beslist niet stil: de komende periode zullen wij onderzoeken hoe we onze diensten verder kunnen verdiepen en verbreden, en kunnen inspelen op (technologische) innovaties.

Matthijs Bierman
Directeur Triodos Bank Nederland

Lees het hele artikel

Kerncijfers

Download XLS

 

 

 

in duizenden euro’s

2015

2014

 

 

 

*

Bovenstaande bedragen zijn vóór eliminatie van onderlinge transacties tussen Triodos-maatschappijen.

 

 

 

Toevertrouwde middelen*

2.781.367

2.384.177

Aantal rekeningen

351.446

308.653

 

 

 

Kredieten

2.179.092

1.582.656

Aantal

32.121

26.383

 

 

 

Balanstotaal*

3.228.930

2.770.420

 

 

 

Totaal baten

62.883

56.128

Bedrijfslasten

–38.962

–35.841

Waardeveranderingen van vorderingen

–3.125

–6.527

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsresultaat voor belastingen

20.796

13.760

Belastingen bedrijfsresultaat

–4.951

–4.144

 

 

 

 

 

 

Nettowinst

15.845

9.616

 

 

 

Aantal medewerkers ultimo

180

168

 

 

 

Zorg en Welzijn/Duurzaam vastgoed

SI G (foto)

Triodos Bank verstrekt kredieten aan zorginstellingen, onder meer voor duurzame huisvesting. Zorg waarbij een warme, persoonlijke benadering en respect voor het individu centraal staan. Door gebouwen van zorginstellingen duurzaam te bouwen of te renoveren en daarmee bijvoorbeeld de energielasten omlaag te brengen, blijft er meer geld over voor de zorg aan cliënten. Triodos Bank was in 2015 als financier van zorgvastgoed onder meer betrokken bij:

SI G

SI G is een stichting die kleinschalige woonvormen biedt aan mensen met een beperking. Zij kunnen hier zo veel mogelijk volgens hun eigen wensen wonen. Met veel plezier werken de bewoners van SI G in winkels, bakkerijen en restaurants. Of ze maken meubels, keramiek of kaarsen. Triodos Bank financiert de oude ‘Steenhouwerij’. Dit is de nieuwe hoofdlocatie van SI G in Beverwijk.

Kunst en cultuur

WOW (foto)

Kunst en cultuur dragen bij aan de persoonlijke ontplooiing van mensen en samenhang binnen onze samenleving. Ze bieden nieuwe perspectieven, inspireren en slaan bruggen. Triodos Bank was in 2015 als financier samen met Triodos Cultuurfonds onder meer betrokken bij:

WOW

In Amsterdam werd een oude HTS-school omgebouwd tot woning voor kunstenaars, hostel en ruimte voor kunst. WOW is een uniek concept waar internationale kunstenaars de mogelijkheid krijgen om na afstuderen een jaar in Amsterdam te blijven. Dit is financieel haalbaar omdat het gebouw ook als hostel fungeert. WOW geeft tevens een positieve impuls aan de wijk Bos en Lommer.

Landbouw en voeding

Bouma (foto)

Landbouw en voeding vormen de basis van het bestaan. Verantwoorde voedselproductie erkent de relatie tussen omgeving, gezondheid en voeding. Biologische landbouw speelt steeds vaker een rol bij het versterken van de biodiversiteit. Triodos Bank was in 2015 in samenwerking met Triodos Groenfonds als financier onder meer betrokken bij:

Bouma

Het land van melkveehouderij Bouma wordt gevoed met eigen koeienmest. De koeien staan zo vaak mogelijk in de wei, en krijgen geen antibiotica. Het familiebedrijf maakt al vanaf 1987 biologische melk. Bijzonder aan de Friese boerderij is dat ze 40 hectare weidevogelland beheren waar je alleen met de boot kunt komen. Als de weidevogels vertrokken zijn, kan het jongvee hier grazen.

Duurzame energie

Vandebron (foto)

Triodos Bank stimuleert een CO2-neutrale economie, die niet afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Daarvoor is het van belang om op grote schaal te investeren in duurzame energieopwekking, onze energiebehoefte te verlagen en energie zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Triodos Bank was in 2015 in samenwerking met Triodos Groenfonds als financier onder meer betrokken bij:

Vandebron

Vandebron biedt consumenten de mogelijkheid om duurzame energie rechtstreeks van de producent af te nemen. Bijvoorbeeld bij een boer met windmolens of zonnepanelen. De consument kan zo zelf kiezen naar welke energiebron zijn geld gaat. Dit gebeurt zonder de tussenkomst van een traditioneel energiebedrijf.

Microfinanciering

Enda inter-arabe (foto)

Microfinanciering draait om het beschikbaar stellen van financiële diensten aan ondernemende mensen met lage inkomens in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. De toegang tot deze diensten, zoals lenen, sparen en betalen, stelt mensen in staat het heft in eigen hand te nemen, hun talenten beter te benutten en zo een betere toekomst op te bouwen voor henzelf en hun kinderen. Triodos Bank was met Triodos Fair Share Fund in 2015 als financier onder meer betrokken bij:

Enda inter-arabe

Microfinancieringsinstelling Enda inter-arabe versterkt de positie van vrouwen in Tunesië, onder andere door vrouwen kredieten en trainingen te bieden. Hiermee speelt Enda een belangrijke rol om de grote kloof tussen mannen en vrouwen in het land te overbruggen. De instelling is toonaangevend in Noord-Afrika en het Midden-Oosten met 265.000 kredietnemers, 79 filialen en 1.270 medewerkers.

Hypotheken

Hypotheken (foto)

Triodos Bank stimuleert het verduurzamen van de woningmarkt. De Triodos Hypotheek voor duurzame woningen beloont woningeigenaren die hun woningen energiezuiniger maken of een duurzame woning kopen. Hoe energiezuiniger de woning, hoe lager de hypotheekrente.

Schenken

Triodos Foundation steunt projecten die bijdragen aan een duurzame toekomst voor iedereen. In 2015 is in totaal 54.000 euro via rentebestemming aan Triodos Foundation geschonken. Klanten met een spaarrekening bij Triodos Bank, kunnen een deel van de rente schenken aan één van de drie werkgebieden van de stichting: Natuur & milieu, Mens & maatschappij of Internationale samenwerking.