Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Visie – Header image (foto)

Context is alles

  • Om te begrijpen wat echte impact is, zijn authentieke verhalen essentieel
  • Onze focus op impact bepaalt welke sectoren we financieren en hoe we ze financieren
  • We zijn volkomen transparant over de methodes die we gebruiken en de dilemma's waarvoor we staan bij het beoordelen van onze impact

Context is essentieel

Om onze visie en de mate waarin we deze realiseren beter te kunnen begrijpen, vertellen we de verhalen die het grote geheel illustreren. Deze verhalen bieden de context en achtergrond van onze activiteiten. De voorbeelden in het verslag zijn representatief voor gebieden waarop we ons hebben gefocust, omdat ze de belangrijkste aspecten van ons werk als geheel vertegenwoordigen en/of verband houden met hun aanzienlijke potentieel voor de toekomst. Ze zijn er niet ‘uitgepikt’ om werk over het voetlicht te brengen dat afwijkt van onze bredere inspanningen.

De sectorimpact van Triodos Bank

Ons uitgangspunt is van essentieel belang voor de sectoren die we financieren en de impact die we beogen.

We nemen de tijd om ons verder te verdiepen in de markten waarin we actief zijn en er zeker van te zijn dat we zinvolle relaties opbouwen met en werkelijk relevante diensten verlenen aan de ondernemingen die de drijfveer zijn achter de ontplooiing van deze sectoren.

Zo financieren we vernieuwende scholen niet omdat we denken dat we daarmee veel geld kunnen verdienen; we financieren ze omdat we denken dat kinderen de kans moeten krijgen om zich volledig te kunnen ontwikkelen. In onze optiek is vernieuwend onderwijs een van de manieren om dat te doen. Vervolgens gaan we op zoek naar een financieel duurzame manier om dat te bewerkstelligen. Onze impact zegt iets over de mate waarin we in de eerste plaats in de behoeften van de sector hebben voorzien, en is afhankelijk van ons vermogen om dat op een professionele, financieel gezonde manier te doen.

Methoden

We streven ernaar om zo gedegen mogelijk te werk te gaan bij het ontwikkelen van een methode achter de getoonde impactcijfers, en om volledig transparant te zijn over de aannames die we daarbij hebben gedaan. In 2015 hebben we een handleiding voor het beoordelen van impact opgesteld die we zullen gebruiken om onze methode verder te ontwikkelen, en om ervoor te zorgen dat deze methode consequent wordt toegepast.

Dit verslag beoogt de impact van het werk van Triodos Bank op een transparante, zinvolle manier te beoordelen en te communiceren. We verwachten dat dit proces de komende jaren een verdere ontwikkeling zal doormaken en ontvangen graag feedback.

Voor het tweede jaar hebben we er samen met onze accountants aan gewerkt om een beperkte mate van accuraatheid te bieden inzake de impactgegevens die we in het Verslag van de Directie publiceren, ter verdere verbetering van ons verslag en de daarin opgenomen informatie. Omdat we het als geïntegreerde onderneming belangrijk vinden dat we zowel onze financiële als niet-financiële gegevens controleren.