Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Duurzaam vastgoed en duurzame hypotheken voor particulieren – Header image (foto)

Duurzaam vastgoed en duurzame hypotheken voor particulieren

Impactmetingen

Naast het aanbieden van groene hypotheken waarmee huishoudens worden gestimuleerd hun CO2-uitstoot te verminderen, financieren Triodos Bank en Triodos Investment Management ontwikkelingen in nieuwbouw- en renovatieprojecten zodat vastgoed aan de hoogste duurzaamheidsstandaarden voldoet.

In 2015 financierden Triodos Bank en Triodos Investment Management direct, en via duurzaam vastgoed, circa 4.500 woningen en appartementen en ongeveer 310 bedrijfspanden die rond 280.000 m2 kantoor- en overige bedrijfsruimte beslaan.

Duurzaam vastgoed en duurzame hypotheken voor particulieren – Impactmetingen (grafisch)

Onze visie en activiteiten

Kredietverlening duurzaam vastgoed

Percentage van onze kredtieten en investeringen aan de sector duurzaam vastgoed, waaronder woninghypotheken

Duurzaam vastgoed en duurzame hypotheken voor particulieren – 18,6% van onze kredieten aan de sector Duurzaam vastgoed en duurzame hypotheken voor particulieren (cirkeldiagram)

Financiering van duurzaam vastgoed per subsector

Duurzaam vastgoed en duurzame hypotheken voor particulieren – Financiering per subsector (cirkeldiagram)

% ontleend aan gegevens op het moment van publicatie

Onze visie op duurzaam vastgoed en duurzame hypotheken voor particulieren

Gebouwen verbruiken op dit moment 40% van alle energie die in de EU wordt geproduceerd en leveren eenzelfde aandeel aan de CO2-uitstoot in Europa. Indien we willen overgaan op een daadwerkelijk duurzame economie moeten we nagaan hoe we gebouwen moeten bouwen en onderhouden.

Hightech duurzame ontwikkelingen

Er zijn technologieën en technieken om nieuwe panden te bouwen met duurzame materialen en ontwerpen. Deze gebouwen verbruiken veel minder energie en stoten minder CO2 uit, waardoor ze een enorme impact realiseren in een sector die van oudsher zeer inefficiënt is op dat gebied. Een fantastische mogelijkheid voor Triodos Bank om mee te bouwen aan de toekomst.

Behouden van het oude, moderniseren van het nieuwe

Het merendeel van de hedendaagse gebouwen zal er over vijftig jaar nog steeds staan en veel historische gebouwen zullen vanwege hun culturele functie behouden blijven.

Voor bestaande panden kunnen renovatie- en moderniseringsprojecten de duurzaamheid van gebouwen enorm verbeteren – onder andere door isolatiemaatregelen, het gebruik van energiezuinige verlichting en verwarming, geavanceerde beheersystemen en energiezuinige apparatuur. De manier waarop een pand wordt gebruikt speelt ook een grote rol bij de totale impact ervan; bijvoorbeeld de bezettingsgraad van een kantoorgebouw en de mate waarin het gebruik maakt van telecommunicatietechnologie zoals videoconferencing om het aantal zakelijke reizen te beperken.

Onze activiteiten

Triodos Bank financiert ontwikkelingen in nieuwbouwprojecten zodat vastgoed aan de hoogste duurzaamheidsstandaarden voldoet. We financieren ook de renovatie of herontwikkeling van bestaande panden zodat ze energiezuiniger worden.

Een duurzaam dak boven uw hoofd

Sommige vestigingen verstrekken ook hypotheken aan particulieren, waarbij ze voornamelijk hoge duurzaamheidsstandaarden stimuleren, en degenen die de duurzaamheidsklasse van hun woning willen verbeteren ondersteunen.

Praktijkvoorbeeld

KlimaatGarant
 

Duurzaam vastgoed en duurzame hypotheken voor particulieren – Praktijkvoorbeeld (foto)

Wim van de Bogerd, CEO KlimaatGarant

Wat was de uitdaging voor dit project?

Gebouwen, waaronder woningen, zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de totale wereldwijde uitstoot van CO2. En de CO2-uitstoot draagt rechtstreeks bij aan schadelijke klimaatverandering. Bij KlimaatGarant zijn we ervan overtuigd dat we door efficiënt en duurzaam te bouwen met bestaande technieken energieneutrale woningen kunnen leveren en de CO2-uitstoot voor een zeer groot deel kunnen beperken.

Op welke manier is jullie aanpak innoverend?

Klimaatgarant ontwikkelt energieneutrale woningen en woonwijken. Door warmte- en koudeopslag, optimale isolatie en ventilatie garanderen we een Energienota-nul voor verwarming, ventilatie en tapwater; geen energiekosten, behalve voor het gebruik van huishoudelijke apparaten. Onze systemen worden gevoed door zonnepanelen op het dak.

Traditionele energieleveranciers willen zo veel mogelijk energie verkopen. Dat is het grote verschil met ons model: wij verkopen ‘nul energie’. We garanderen dat huizen energieneutraal zijn. Eerst brengen we het energieverbruik zo veel mogelijk omlaag en vervolgens voorzien we zo duurzaam mogelijk in de resterende energiebehoefte. We maken gebruik van concepten en technieken die zich al in duizenden woningen hebben bewezen. De installaties blijven eigendom van KlimaatGarant en de huiseigenaar huurt ze van ons.

Welke impact heeft Triodos Bank op uw project?

Met de financiering van Triodos Bank konden we dit energieneutrale project opstarten. Door dit project kunnen we energiezuinige woningen aanbieden aan starters op de huizenmarkt.

Meer op persoonlijk vlak ben ik trots op de erkenning die wij als winnaar van de Triodos Hart-Hoofdprijs hebben gekregen. We zullen het prijzengeld gebruiken om een energiemeter-app te ontwikkelen. Wij zijn ervan overtuigd dat als je meer inzicht in je energieverbruik hebt, dit je zal stimuleren het verbruik verder terug te dringen.

Welke impact heeft uw project op de sector?

Wij creëren bewustzijn. We laten zien dat het mogelijk is energieneutrale woningen te bouwen. Steeds meer gemeenten en projectontwikkelaars geloven in ons concept. Wij denken dat binnen drie jaar alle nieuwbouwwoningen energieneutraal zullen zijn.

Welke impact heeft uw project op de samenleving?

Onze impact betreft vooral het milieu en in het bijzonder hoe wij bijdragen aan vermindering van de CO2-uitstoot. In bredere zin is onze impact mensen bewust maken door te laten zien dat het mogelijk is energieneutrale woningen te bouwen.

Op welke manier deelt u dezelfde visie met Triodos Bank?

Triodos Bank en KlimaatGarant werken beiden aan een duurzamere samenleving. Allebei proberen we de nadelige effecten van het gebruik van fossiele energie – waaronder klimaatverandering – tegen te gaan door het gebruik van duurzame energie en een efficiënt energieverbruik te stimuleren.

Vuurtoreneiland
 

Duurzaam vastgoed en duurzame hypotheken voor particulieren – Praktijkvoorbeeld (foto)

Raphaël Nouwen, Senior Relationship Manager KMU

Wat was de uitdaging voor dit project?

Vuurtoreneiland is een ruim drie eeuwen oud kunstmatig eiland in het Markermeer, onder de rook van Amsterdam. Al in 1700 stond hier een stenen vuurtoren. De huidige gietijzeren stamt uit 1893 en is nog steeds de enige vuurtoren van Amsterdam. Op het eiland staan verder een vuurtorenwachterwoning en een verlaten fort. Het fort maakt deel uit van de Stelling van Amsterdam en staat op de lijst van UNESCO werelderfgoed.

Om de bijzondere natuurhistorische waarde van het eiland te behouden, heeft eigenaar Staatsbosbeheer in 2012 een openbare Europese aanbesteding uitgegeven om het eiland commercieel te exploiteren. De inkomsten uit de commerciële activiteiten zouden het behoud en beheer van het landschap en de monumentale gebouwen moeten financieren. Daarnaast wilde Staatsbosbeheer het erfgoed openstellen voor een breed publiek, zodat iedereen ervan kan genieten.

Twee jonge ondernemers zagen hierin een mooie uitdaging en hebben een uniek plan bij Staatsbosbeheer ingediend. Het begon met een proefproject waarbij zij een zomer lang in een pop-up achtige constructie een kleinschalig restaurant exploiteerden. De bezoekers werden per pont naar het onbewoonde eiland gebracht, waar op een idyllische plek biologische- en regionale gerechten werden geserveerd. Het werd een doorslaand succes en met de volle instemming van Staatsbosbeheer gaan ze hier nu alweer het vierde jaar mee in.

Op welke manier is jullie aanpak innoverend?

De ondernemers zijn in staat geweest om de complete eilandervaring tot iets unieks te maken, met een continue wisselwerking tussen behoud en beleving van de natuur en de bijzondere gebouwen.

Met de inkomsten uit de exploitatie van het restaurant onderhouden en beheren ze het landschap, het fort en de monumentale vuurtoren. Bewuste en duurzame keuzes zijn gemaakt in het opwekken van energie. afvalwater en warmte. ‘Heat the people not the place’ is een oud principe waarbij niet gehele ruimtes worden verwarmd, maar alleen daar waar mensen verblijven. Zo zijn in het restaurant slechts delen onder de tafels verwarmd. De stoelen zijn bedekt met schapenvellen en in de haarden wordt hout van het eiland gestookt.

Welke impact heeft Triodos Bank op uw project?

Triodos Bank heeft bijgedragen aan het behoud van een uniek eiland dat onderdeel is van de Stelling van Amsterdam (UNESCO werelderfgoed). Daarnaast heeft de financiering gezorgd voor de openstelling van dit bijzondere eiland, waar mensen elkaar ontmoeten en tegelijkertijd kunnen genieten van een stuk ruige natuur met loslopende dieren en zeldzame flora, vlak bij de stad.

Welke impact heeft uw project de sector?

Vuurtoreneiland is een inspiratiebron voor andere herbestemmingsprojecten. De combinatie van de diverse en uiteenlopende aspecten van duurzaamheid, met een kleinschalige biologische horecafaciliteit maakt dit project zeer bijzonder en een aantrekkelijk voorbeeld voor de sector.

Welke impact heeft uw project op de samenleving?

Inwoners van Amsterdam, maar ook van ver daarbuiten, komen het eiland bezoeken om even weg te zijn uit de dagelijkse hectiek en de natuur te beleven. Het kleinschalige van het eiland draagt in hoge mate bij aan de ontspanning die zij zoeken. Daarnaast is het van groot belang dat door de komst van een commerciële partij de natuur- en cultuurhistorische waarde van het eiland voor de toekomst blijft gewaarborgd.

Op welke manier deelt u dezelfde visie met Triodos Bank?

Triodos Bank financiert duurzame projecten waarbij mens, milieu en maatschappij centraal staan. Een multidisciplinaire visie die ook het vuurtoreneiland uitdraagt. Na drie succesvolle seizoenen heeft Vuurtoreneiland bewezen hoe je als ondernemer commerciële activiteiten in een kwetsbare omgeving duurzaam met elkaar kan verbinden.

Methoden

Bij onze berekeningen hebben we alleen woningen, appartementen en vastgoed gemeten met een directe relatie tot onze financiering of belegging.

We nemen 100% van de impact voor onze rekening wanneer we medefinancier zijn van een project. Indien het niet mogelijk is om 100% van de benodigde gegevens vast te leggen, meten we, waar van toepassing, ten minste 80% van de projecten in de portefeuille, creëren we een conservatief gemiddelde voor de m2 en berekenen we het cijfer voor de resterende 20%.

De berekeningen van de ‘impact per klant’ die in dit jaarverslag worden gebruikt, zijn gemaakt op basis van in totaal 607.000 klanten eind 2015.