Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Verklaring Corporate Governance Code

Conform het besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag (zoals gewijzigd op 20 maart 2009) heeft de Raad van Bestuur van Triodos Bank een Verklaring Corporate Governance Code opgesteld, welke deel uitmaakt van het jaarverslag 2015 en geldig is per die datum.

Verklaring Corporate Governance Code Triodos Bank N.V.

Dit is een verklaring inzake corporate governance zoals bedoeld in artikel 2a van het Vaststellingsbesluit nadere voorschriften inhoud jaarverslag, zoals van toepassing op jaarverslagen over de boekjaren aanvangend op of na 1 januari 2009 (het 'Vaststellingsbesluit Corporate Governance Code’). Klik hier voor een download voor een kopie van de Corporate Governance Code (Engels).

De informatie die in deze Verklaring Corporate Governance moet worden opgenomen, zoals bedoeld in de artikelen 3 en 3a van het Vaststellingsbesluit Corporate Governance Code, kan in de volgende hoofdstukken en onderdelen van het Jaarverslag Triodos Bank 2015 worden gevonden en dient te worden beschouwd als opgenomen en herhaald in deze verklaring:

  • de informatie over naleving van de principes en best practices van de Corporate Governance Code, inclusief bewuste afwijkingen van deze Corporate Governance Code, staat in het Jaarverslag in het hoofdstuk "Corporate Governance";
  • de informatie over de belangrijkste kenmerken van het interne risicobeheersings- en controlesysteem in verband met het proces van financiële verslaggeving van Triodos Bank en haar groepsmaatschappijen staat beschreven in het hoofdstuk (PDF:) "Risicomanagement" (Engels) in de jaarrekening, welke deel uitmaakt van het Jaarverslag;
  • de informatie over het functioneren van de algemene vergadering van aandeelhouders en de voornaamste bevoegdheden en de rechten van de aandeelhouders en certificaathouders alsmede op welke wijze deze kunnen worden uitgeoefend, staat beschreven in het Jaarverslag in het hoofdstuk "Corporate Governance";
  • de informatie over de samenstelling en het functioneren van de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en zijn Commissies staat in de hoofdstukken "Corporate Governance", "Verslag van de Raad van Bestuur", en "Bericht van de Raad van Commissarissen" in het Jaarverslag.

Informatie over opname van de gegevens zoals voorgeschreven in het Besluit artikel 10 Overnamerichtlijn, zoals vereist door artikel 3b van het Vaststellingsbesluit Corporate Governance Code, is niet opgenomen in deze verklaring. Deze informatie is niet relevant voor Triodos Bank omdat de administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (de stichting die 100% van de aandelen van Triodos Bank in haar bezit heeft en certificaten van aandelen heeft uitgegeven aan beleggers) niet toestaan dat certificaten worden gehouden die tezamen een nominaal bedrag vertegenwoordigen dat overeenkomt met 10% of meer van het totale geplaatste kapitaal van Triodos Bank.

Zeist, 25 februari 2016

Raad van Bestuur