Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Onafhankelijkheid en Zelfevaluatie

Onafhankelijkheid

De Raad was zodanig samengesteld dat de leden kritisch en onafhankelijk van elkaar, van de Raad van Bestuur en van enig belang in het bijzonder konden handelen. De Raad van Commissarissen voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria van de Nederlandse Corporate Governance Code. Het lidmaatschap van Aart Jan de Geus vormt een uitzondering op één van de onafhankelijkheidscriteria (best practice bepaling III.2.2): een familielid van hem is in dienst van Triodos Bank.

Belangenverstrengeling

In overeenstemming met de vereisten van de Nederlandse Corporate Governance Code beschikt de Raad van Commissarissen over interne regels die gelden voor (potentiële) belangenverstrengelingen van Commissarissen. Er was in 2015 geen sprake van belangenverstrengeling.

Educatie

In het kader van het programma voor permanente educatie van de Raad van Commissarissen organiseert de Raad jaarlijkse bijeenkomsten met externe deskundigen om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de maatschappij en de sectoren die van belang zijn voor de activiteiten van Triodos Bank. Nadere gegevens treft u aan in het verslag van de Nomination & Compensation Committee.

Zelfevaluatie

De resultaten van de zelfevaluatie in 2014 zijn besproken in de Raad van Commissarissen en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn doorgevoerd. De jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen als geheel, de individuele leden en de commissies van de Raad vond in vierde kwartaal van 2015 plaats met behulp van twee externe gespreksbegeleiders. Zij hebben een sessie met de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur gefaciliteerd over de dynamiek binnen de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur, gevolgd door gesprekken met de individuele leden van de Raad van Commissarissen. De resultaten van de evaluatie zullen in februari 2016 door de Raad van Commissarissen worden besproken.

De leden van de Raad van Bestuur hebben hun persoonlijke voornaamste prioriteiten voor 2016 besproken met de voorzitters van de Raad van Commissarissen en de Nomination & Compensation Committee. Een en ander zal begin 2016 worden geëvalueerd.