Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Bericht van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op en beoordeelt de werkzaamheden en de besluitvorming van de Raad van Bestuur, de ontwikkeling van de activiteiten van Triodos Bank, de realisering van haar missie, en levert tevens een bijdrage aan strategieontwikkeling. Daarnaast staat de Raad de Raad van Bestuur met raad terzijde. De beoordeling is gebaseerd op rapportages over zakelijke, financiële en overige aspecten, alsmede op presentaties, gesprekken en bezoeken. Deze worden zo ingepland dat alle inhoudelijke gebieden van Triodos Bank binnen een tijdsbestek van twee jaar aan bod komen.

Triodos Bank in een veranderend bankenlandschap

De Raad van Commissarissen constateert met tevredenheid dat Triodos Bank haar impact wederom heeft vergroot en een redelijke winst heeft geboekt, en zowel relevant als een referentiepunt is gebleven voor degenen die op zoek zijn naar een op waarden gebaseerde manier van bankieren.

De maatschappelijke, technologische en marktontwikkelingen hebben het bankenlandschap in 2015 beïnvloed en veranderd. Deze veranderingen hebben invloed gehad op de bedrijfsmodellen van banken, waaronder ook het bedrijfsmodel van Triodos Bank en de plannen van de bank voor de komende drie jaar. De Raad van Commissarissen is verheugd over de door Triodos Bank getoonde reactie en met name over de plannen voor de komende drie jaar. De organisatie is een effectieve, op waarden gebaseerde bank die goed op de hoogste is van haar sterke punten en kansen in de markt. In 2015 zijn binnen de bank gesprekken gevoerd die hebben geleid tot een strategische focus en een concreet, degelijk bedrijfsplan voor het generen van meer impact, continueren van een veerkrachtig financieel fundament en realiseren van een redelijk rendement in de komende drie jaar.

De Raad van Commissarissen staat volledig achter de Raad van Bestuur en de medewerkers van Triodos Bank in hun voortdurende inspanningen om structureel een positief verschil te maken in de ontwikkeling van de levenskwaliteit van mensen.