Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Sociaal jaarverslag

10,2%

Het totaal aantal
medewerkers is in 2015
met 10,2% gestegen,
van 1.017 tot 1.121.

Triodos Bank wil een bijzondere organisatie zijn om voor te werken. Een organisatie waar medewerkers zich kunnen ontplooien, en waar ze hun kennis en expertise volledig kunnen inzetten.

Het jaar op hoofdlijnen

Triodos Bank is een organisatie in ontwikkeling. Als gevolg van de gestage groei, is Triodos Bank nu een middelgrote bank. Dit betekent dat we ook de manier waarop we onze medewerkers ondersteunen in hun werk, steeds weer verder ontwikkelen. In 2015 trok de bank 253 nieuwe medewerkers aan (2014: 199). Het totaal aantal medewerkers steeg in 2015 met 10,2%: van 1.017 naar 1.121. Deze stijging was ten dele het gevolg van groei, en ten dele het gevolg van versterking van control- en riskmanagement.

De verhouding man/vrouw, de gemiddelde leeftijd van de medewerkers, en het ziekteverzuim zijn vergelijkbaar met voorgaande jaren en zijn naar tevredenheid van het management. In 2015 had Triodos Bank 589 vrouwen (52%) en 532 mannen (48%) in dienst. Het aantal vrouwen op managementposities bedraagt 37,5%. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers is 40,4 jaar (2014: 39,6), en de gemiddelde duur van het dienstverband is stabiel gebleven op 4,8 jaar (cijfer van de situatie aan het einde van het jaar). Het ziekteverzuim was in 2015 2,7%. Dat is lager dan de doelstelling van maximaal 3%.

Het medewerkersverloop steeg naar 14% in 2015 (2014: 9,5%). Het verloop tijdens het eerste dienstjaar van medewerkers steeg van 11,6% in 2014 naar 15,8% in 2015. Dit was deels het effect van veranderde arbeidsmarktomstandigheden en meer concurrentie op de arbeidsmarkt, met name in Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Toch vraagt de stijging in de verloopcijfers extra aandacht.

De organisatie investeert daarom in hoogwaardige opleidings- en ontwikkelingsprogramma’s voor haar medewerkers. Daarbij wordt uitgegaan van de leervragen en -behoeften van medewerkers. Triodos Bank maakt daarbij gebruik van externe deskundigen. Daarnaast biedt de Triodos Academy ontwikkelingstrajecten aan die gebaseerd zijn op de waarden van Triodos Bank. In 2015 namen aan de verschillende trajecten van de Triodos Academy 88 (2014: 118) medewerkers deel.

Dit jaar werden verschillende speciale bijeenkomsten georganiseerd, gericht op een beter inzicht in de achtergronden en waarden van Triodos Bank. In 2015 namen drie medewerkers deel aan een nieuw leiderschapsprogramma van de Global Alliance for Banking on Values. Bovendien werd de jaarlijkse Medewerkersconferentie – dit jaar georganiseerd in Bristol rond het thema ‘Greening Capital’ – bezocht door 115 medewerkers.

Triodos Bank hecht veel waarde aan een goede en passende beloning voor al haar medewerkers. De bank kijkt daarbij naar de verschillen in beloning tussen medewerkers onderling, en die met de rest van de financiële en bancaire sector en de samenleving. In Nederland was bij Triodos Bank het verschil tussen het laagste en hoogste salaris in 2015 een factor 9,8 (2014: 9,6). Niet alleen de Nederlandse vestiging, maar ook de Raad van Bestuur en het hoofdkantoor zijn in Nederland gevestigd. Om een vollediger beeld te geven van de beloningen bij Triodos Bank, doen we dit jaar ook verslag van de verhouding tussen enerzijds het hoogste fulltime salaris en anderzijds de mediaan van het fulltime salaris. Dit doen we in de sectie met kerngetallen aan het begin van dit rapport.

Gedurende het jaar is extra aandacht geschonken aan de thema’s cultuur en integriteit van bankiers. Onderdeel daarvan was de invoering van de Bankierseed. De eed werd door alle medewerkers in Nederland afgelegd. De Bankierseed en de daaraan verbonden gedragsregels en sancties zijn weliswaar nieuw, de achterliggende uitgangspunten en ideeën zijn volledig in overeenstemming met de Business Principles van Triodos Bank. Die Business Pinciples worden door alle medewerkers volledig onderschreven.

Onderstaande data voor de jaren 2011 tot 2015 zijn onderdeel van KPMG’s assurance.

[ Sociale kerncijfers* ]

Download XLS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Het sociaal jaarverslag heeft betrekking op alle medewerkers in dienst van Triodos Bank. Medewerkers van de joint venture Triodos MeesPierson zijn niet meegenomen.

**

Fte staat voor fulltime equivalent en is het aantal medewerkers berekend op voltijdbasis per week. Dit is voor Triodos Bank Nederland 40 uur, Triodos Bank België 37 uur, Triodos Bank Verenigd Koninkrijk 37,5 uur, Triodos Bank Spanje 37 uur, Triodos Bank Duitsland 40 uur en voor Triodos Bank Frankrijk 35 uur).

Aantal medewerkers ultimo

1.121

1.017

911

788

720

636

577

Gemiddeld aantal fte’s** gedurende het jaar

974

883

785

694

636

556

482

Aantal fte’s** ultimo

1.021

931

838

722

660

577

525

Ziekteverzuim

2,7%

2,6%

2,6%

3,0%

2,2%

1,9%

2,6%

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Opleidingskosten per medewerker ]

Download XLS

 

 

 

 

 

Bedragen in euro’s

2015

2014

2013

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederland

2.037

1.976

1.803

1.650

België

1.595

1.549

1.918

2.015

Verenigd Koninkrijk

432

983

934

694

Spanje

777

1.181

1.281

1.080

Duitsland

900

2.377

2.332

1.765

Frankrijk

1.757

1.735

3.186

419

Private Banking NL

1.934

4.135

4.448

2.383

Hoofdkantoor

2.727

2.695

2.914

2.205

TIAS

416

0

Triodos Investment Management

3.227

2.669

3.517

2.821

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemiddeld

1.692

1.856

2.055

1.731

Toename

–8,8%

–9,7%

18,7%

–14,3%

 

 

 

 

 

[ Opleidingsdagen per medewerker ]

Download XLS

 

 

 

 

 

 

2015

2014

2013

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederland

1,6

3,5

2,7

2,2

België

2,3

3,5

2,8

6,0

Verenigd Koninkrijk

0,9

3,3

1,9

1,5

Spanje

11,7

7,1

7,1

10,5

Duitsland

1,0

3,1

2,9

2,4

Frankrijk

1,6

5,3

9,0

Private Banking NL

2,6

5,4

5,4

2,9

Hoofdkantoor

4,4

2,9

2,2

2,8

TIAS

3,0

0,0

Triodos Investment Management

2,1

3,3

2,8

2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

4,6

4,3

3,7

4,5

 

 

 

 

 

[ Vaste en variabele beloning toegekend aan “Identified Staff” over het prestatiejaar 2015, uitgesplitst naar instrument ]

Download XLS

 

 

 

 

‘Geïdentificeerde medewerkers’ in senior managementfuncties

Alle overige ‘geïdentificeerde medewerkers’

 

 

 

 

 

 

*

De variabele beloning in Spanje ontbreekt in de cijfers omdat de gegevens hierover bij de publicatie van dit verslag nog niet beschikbaar waren.

Aantal medewerkers

9

44

 

 

 

 

 

 

Beloning (in duizenden euro’s)

 

 

Totaal vaste beloning

1.789

4.805

Totaal variabele beloning*

5

47

Waarvan in contanten

5

47

Waarvan in aandelen of op aandelen gebaseerde instrumenten*

Waarvan in andere instrumenten*

Totaalbedrag uitgestelde beloning*

 

 

 

 

 

 

Welkomstbedragen

 

 

Aantal begunstigden

0

0

Totaal bedrag

 

 

 

 

 

 

Ontslagvergoedingen

 

 

Aantal begunstigden

2

4

Totaal bedrag

692

657

Hoogste toegekende bedrag

567

394

 

 

 

[ Salarissen ]

Download XLS

 

 

 

Land

Verhouding van hoogste fulltime salaris 2015 tot gemiddelde fulltime salaris 2015*

Verhouding van hoogste fulltime salarisverhoging 2015 tot gemiddelde fulltime salarisverhoging 2015*

 

 

 

 

 

 

*

Verhouding van het hoogste fulltime salaris tot het gemiddelde fulltime salaris voor alle medewerkers. Bij de bepaling van het gemiddelde fulltime salaris wordt conform de criteria van het Global Reporting Initiative (GRI) het maximale fulltime salaris niet meegenomen, om te zorgen voor transparantie over het verschil tussen de hoogst betaalde medewerker en de rest van de medewerkers.

**

Verhouding van de hoogste procentuele salarisverhoging tot de gemiddelde procentuele salarisverhoging voor alle medewerkers. Bij de bepaling van de gemiddelde salarisverhoging wordt conform de criteria van het Global Reporting Initiative (GRI) de hoogst betaalde medewerker niet meegenomen, om te zorgen voor transparantie over het verschil tussen de procentuele salarisverhoging van de hoogst betaalde medewerker en de rest van de medewerkers.

***

De verhouding voor Spanje ontbreekt in de cijfers omdat bij de publicatie van dit verslag de Spaanse salarisverhogingen voor 2015 nog niet definitief waren.

Nederland

4,7

0,9

België

1,9

0,9

Verenigd Koninkrijk

4,5

2,7

Spanje***

6,3

Duitsland

2,6

0,0

Frankrijk

2,9

2,0

 

 

 

 

 

 

Totaal

5,7

0,9

 

 

 

[ Leeftijdscategorieën medewerkers van Triodos Bank ]

Download XLS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

Leeftijd

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 28 jaar

73

7

86

8

72

8

62

8

28 – 35 jaar

272

24

262

26

252

28

229

28

35 – 42 jaar

317

28

285

28

252

28

211

28

42 – 49 jaar

270

24

219

22

186

20

159

20

49 – 56 jaar

128

11

105

10

90

10

71

9

>= 56 jaar

61

5

60

6

59

6

56

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

1.121

100

1.017

100

911

100

788

100

Gemiddeld

40,4

 

39,6

 

39,6

 

39,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Dienstjaren medewerkers van Triodos Bank ]

Download XLS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

Dienstjaren

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 – 1 jaar

226

20

186

18

175

19

131

17

1 – 3 jaar

292

26

269

26

240

26

224

28

3 – 5 jaar

195

17

186

18

185

20

174

22

5 – 10 jaar

284

25

272

27

210

23

168

21

10 – 15 jaar

75

7

67

7

68

7

66

8

> 15 jaar

49

4

37

4

33

4

25

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

1.121

100

1.017

100

911

100

788

100

Gemiddeld

4,8

 

4,8

 

4,7

 

4,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Ziekteverzuim ]

Download XLS

 

 

 

 

 

 

2015

2014

2013

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederland

4,2%

3,3%

3,3%

2,9%

België

3,4%

2,8%

3,6%

3,4%

Verenigd Koninkrijk

1,2%

0,6%

1,4%

0,9%

Spanje

2,0%

2,3%

1,9%

2,7%

Duitsland

2,9%

2,1%

1,6%

4,7%

Frankrijk

0,0%

0,0%

0,0%

Private Banking NL

5,5%

6,9%

4,1%

4,2%

Hoofdkantoor

3,0%

4,1%

3,1%

3,2%

TIAS

0,5%

1,8%

Triodos Investment Management

2,1%

3,8%

2,5%

3,9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

2,7%

2,6%

2,6%

3,0%

 

 

 

 

 

[ Verloop in het eerste jaar ]

Download XLS

 

 

 

 

 

 

 

2015

2014

2013

2012

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederland

7,1%

6,3%

13,6%

0,0%

14,3%

België

4,3%

0,0%

4,5%

30,0%

16,7%

Verenigd Koninkrijk

25,0%

21,4%

5,0%

12,5%

3,6%

Spanje

22,0%

19,5%

9,3%

10,9%

4,7%

Duitsland

13,3%

11,1%

8,3%

22,2%

0,0%

Frankrijk

0,0%

0,0%

0,0%

Private Banking NL

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Hoofdkantoor

17,6%

9,5%

0,0%

13,0%

23,8%

TIAS

50,0%

0,0%

Triodos Investment Management

4,0%

6,9%

7,7%

10,0%

12,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

15,8%

11,6%

7,4%

11,8%

10,6%

 

 

 

 

 

 

Vooruitzichten

Ook in 2016 en in de periode daarna richt Triodos Bank zich op het verder versterken van de organisatie. Daarbij gelden de volgende prioriteiten:

  • Nieuwe competenties zullen worden ontwikkeld, en de verbinding met de essentie en de waarden van de bank zal verder worden versterkt. Dit gebeurt in het kader van de implementatie in de dagelijkse praktijk van het Businessplan 2016-2018.
  • Medewerkers worden gestimuleerd om deel te nemen en bij te dragen aan een lerende organisatie. Dit gebeurt door leer- en uitwisselingsmogelijkheden te creëren, zowel binnen de organisatie, tussen de verschillende landen, en met externe partners.
  • Er zal een nieuw samenwerkingsplatform (‘Engage’) worden geïmplementeerd. Het platform richt zich op het verbeteren van de mogelijkheden voor samenwerking en co-creatie.
  • De positie van Triodos Bank als werkgever zal verder worden versterkt, net als haar benadering van talentontwikkeling. Dit alles heeft tot doel om verdere groei van de organisatie mogelijk te maken, en om in te spelen op de uitdagingen van de toekomst.