Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Milieujaarverslag

100%

Triodos Bank compenseert
de CO2 uitstoot voor de
volle 100%.

Triodos Bank richt zich op het beperken van haar eigen milieu-impact als instelling. Dit in aanvulling op de positieve bijdrage die de bank realiseert door duurzame ondernemingen te financieren; en ook in aanvulling op haar actieve betrokkenheid bij de ontwikkeling van sectorbrede verbeteringen van de manier waarop de CO2-uitstoot wordt gemeten en gerapporteerd (dit laatste wordt gedaan via het Klimaatstatement Banken, zoals eerder in dit rapport aangegeven). Daarbij kijkt de bank verder dan haar directe impact, en betrekt ze er ook de keuze voor toeleveranciers, producten en services bij.

Het jaar op hoofdlijnen

De gemiddelde CO2-uitstoot per fte nam af met 12% (2014: 8%) in 2015. Dienstreizen per vliegtuig waren verantwoordelijk voor 37% van de totale CO2-uitstoot van Triodos Bank. De bijdrage nam af met 8% per fte in 2015 (na een afname van 20% fte in 2014). Medewerkers van Triodos Bank reizen per vliegtuig naar instellingen waar de bank mee samenwerkt in ontwikkelingslanden, ten behoeve van belangrijke persoonlijke bijeenkomsten met andere businessunits, en voor trainings- en opleidingsdoeleinden. Niet al deze bijeenkomsten kunnen worden vervangen door video-conferencing. Dat betekent dat de afname van CO2-uitstoot door vliegreizen per fte, in de loop van de tijd zal afvlakken. Het gebruik van video-conferencing bleef toenemen en steeg dit jaar met 13%.

Het gebruik van kantoorpapier per fte nam met 26% toe. Het gebruik van bedrukt papier – waarbij het gaat om 86% van het totale papiergebruik – nam af met 22% per klant, terwijl het aantal klanten met 15% toenam. Bij bedrukt papier gaat het onder meer om marketingmateriaal.

Triodos Bank compenseert haar CO2-uitstoot volledig en is een klimaatneutrale organisatie.

Inzicht in onze CO2-footprint

In 2015 is gestart met de uitvoering van een Triodos-breed driejaarplan gericht op het beter rapporteren over, en meten en verifiëren van de gegevens over onze milieu-impact. Het CO2-managementsysteem werd Triodos-breed geïmplementeerd. Het systeem levert meer directe en gedetailleerde feedback over de effecten van maatregelen om te komen tot een verlaging van de CO2-uitstoot in 2016.

Een onafhankelijke CO2-benchmark liet zien dat Triodos Bank betere resultaten boekt dan vergelijkbare organisaties als het gaat om elektriciteitsverbruik (NB: de benchmark werd uitgevoerd in 2015 op basis van cijfers uit 2014). Dat verbruik daalde zowel per vierkante meter (met 26%) als per fte (met 3%). Ook de vergelijking op het gebied van het aantal autokilometers per fte, pakte gunstig uit. Er werd een reductie van 4% gerealiseerd. Uit de benchmark bleek ook een aantal gebieden waar verdere verbeteringen mogelijk zijn. Het gaat om dienstreizen per vliegtuig, papiergebruik, en het efficiënter gebruik van de beschikbare kantooroppervlakte.

Duurzaam vastgoed

De gebouwen van Triodos Bank dragen bij aan de impact op het milieu van de organisatie. Een groot aantal gebouwen is beoordeeld op basis van de BREEAM-methode. De gebouwen scoren een ‘zeer goed’ op drie kerngebieden: duurzaam management, het gebouw zelf, en het gebruik van het gebouw. Goede ervaringen die inmiddels zijn opgedaan, zullen op basis van de beoordeling worden vertaald naar beleid. In 2016 vindt een BREEAM-beoordeling van alle gebouwen plaats die nog niet eerder aan de beurt zijn geweest.

Betrekken en activeren van toeleveranciers

Al het gaat om duurzame inkoop, blijft Triodos Bank zich richten op een dialoog met toeleveranciers over het verder reduceren van het gebruik van grondstoffen en energieverbruik in hun waardeketen. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om het beperken van vervoer. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van producten die – als gevolg van de manier waarop ze zijn ontworpen – eenvoudiger te repareren zijn. Of door het gebruik van verpakkingen en producten die biologische afbreekbaar zijn, of beter kunnen worden hergebruikt.

Onderstaande data voor de jaren 2011 tot 2015 zijn onderdeel van KPMG’s assurance.

[ Kerncijfers milieuprestaties ]

Download XLS

 

 

 

 

 

 

 

absolute hoeveelheden/fte’s

2015

2014

2013

2012

2011

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiegebruik

 

 

 

 

 

 

Electriciteit in kWh/fte

2.533

2.686

2.759

3.045

2.622

2.991

Gas in m3/fte

105

103

129

127

134

163

 

 

 

 

 

 

 

Zakelijk verkeer

 

 

 

 

 

 

Per vliegtuig in km/fte

4.762

5.154

6.406

5.940

6.160

6.804

Per auto in km/fte

1.246

1.267

1.409

1.450

1.611

2.389

Per openbaar vervoer in km/fte

713

674

810

858

1.194

1.149

 

 

 

 

 

 

 

Woon-werkverkeer

 

 

 

 

 

 

Per auto in km/fte

4.435

4.534

4.744

4.209

4.866

5.591

Carpoolen in km/fte

109

74

79

32

50

197

Per openbaar vervoer in km/fte

3.241

3.297

3.108

3.529

3.744

3.939

Per fiets of lopend in km/fte

521

575

566

628

639

724

 

 

 

 

 

 

 

Papierverbruik

 

 

 

 

 

 

Totaal papierverbruik in kg/fte

180

214

209

286

346

306

Blanco gerecycled papier in kg/fte

26

20

23

23

25

32

Briefpapier/folders/etc. in kg/fte

155

194

186

264

321

274

Briefpapier/folders/etc. in kg/klant

0,27

0,34

0,30

0,44

0,60

0,56

 

 

 

 

 

 

 

Medewerkers

 

 

 

 

 

 

Fte’s

968

879

782

693

636

556

Externe, tijdelijke medewerkers

93

65

39

46

31

30

 

 

 

 

 

 

 

Gebouwen (absolute cijfers)

 

 

 

 

 

 

Oppervlakte in m2

31.687

31.052

30.006

27.413

23.746

23.250

Volume in m3

104.661

102.407

98.397

91.253

81.957

88.256

 

 

 

 

 

 

 

[ Uitstoot van CO2 ]

Download XLS

 

 

 

 

 

 

 

in duizend kg

2015

2014

2013

2012

2011

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Het totale elektriciteitsverbruik is weliswaar met 6% gedaald, maar de aanzienlijke daling van de gerelateerde CO2 -uitstoot is het gevolg van een verandering in de methode voor de berekening hiervan.

Elektriciteit*

1

100

96

353

17

Gasverbruik (verwarming)

90

124

130

112

34

232

 

 

 

 

 

 

 

Papier

293

314

265

468

907

686

Openbaar vervoer

214

260

224

209

136

107

Auto

1.324

1.145

1.046

865

774

867

Vluchten

1.119

1.141

1.145

936

1.051

908

Totaal

3.041

3.084

2.906

2.953

2.919

2.800

Af: Compensatie voor CO2 credits

–3.041

–3.084

–2.906

–2.953

–2.919

–2.800

 

 

 

 

 

 

 

CO2 saldo (neutraal)

CO2 compensatiekosten per ton (EUR)

8,40

8,40

12,50

12,50

12,50

12,50

 

 

 

 

 

 

 

Vooruitzichten

  • Actief gebruik van onze inzichten in de bepalende factoren achter onze CO2-uitstoot, om zo nieuwe maatregelen te formuleren gericht op verdere reductie.
  • Uitvoeren van een BREEAM-beoordeling in 2016 van de gebouwen waarvoor dat nog niet is gebeurd.
  • Met toeleveranciers delen van resultaten en gezamenlijke successen, zodat we kunnen komen tot het verder beperken van de milieu-impact van Triodos Bank.