Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Overheden

Triodos Bank is alleen al uit hoofde van haar bancaire functie in gesprek met lokale en nationale overheden en toezichthouders. Soms gebeurt dit ook in samenwerking met andere financiële instellingen of andere partners. De bank neemt deel aan gesprekken over de financiële sector en woont regelmatig bijeenkomsten bij om onderwerpen te bespreken die voor haar van belang zijn. Belangrijke onderwerpen die Triodos Bank tijdens gesprekken en overleggen aanstipt, zijn onder andere de positieve impact en het potentieel van duurzaam bankieren, de kracht van grotere diversiteit in de banksector en de noodzaak van bredere deelname van de retailsector aan impact investing.

Triodos Bank is lid van diverse Europese Verenigingen van Banken en neemt deel aan overleggen van overheden en toezichthouders die zijn gericht op een divers bancair landschap en eerlijke en effectieve regelgeving voor kleine en middelgrote banken.

In 2015 heeft Triodos Investment Management samen met andere organisaties gelobbyd voor wetgeving ter preventie van het gebruik van conflictmineralen. Dit is uitgemond in een beleggersverklaring waarbij een aantal internationale beleggers betrokken was. Om deze inspanningen kracht bij te zetten is de kwestie aangekaart tijdens een EU-bijeenkomst in Brussel. Uiteindelijk is een krachtigere en bindende wetgeving aangenomen door het Europees Parlement.

In Duitsland heeft Triodos Bank deelgenomen aan de ‘dialoog over de strategie inzake duurzaamheid’ van de federale overheid. In Nederland heeft de organisatie geprobeerd de nationale regering te beïnvloeden door middel van haar lidmaatschap van De Groene Zaak en de activiteiten die in dat verband worden ondernomen. Onderwerpen die het afgelopen jaar aan bod kwamen, waren de afnemende arbeidskosten, de toenemende kosten van vervuilende productiemethoden en een grotere nadruk op duurzaamheid binnen de Nederlandse fiscale wetgeving. Daarnaast was Triodos Bank in de gemeente Utrecht plaatselijk betrokken bij het baanbrekende project ‘Nul op de Meterwoningen, bedoeld om bestaande woningen energieneutraal te maken.