Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Betrokkenheid stakeholders

Stakeholders zijn van essentieel belang voor Triodos Bank. Zij helpen de organisatie in haar ontwikkeling door aan te geven hoe vanuit een extern perspectief naar de werkzaamheden van Triodos Bank wordt gekeken.

Om stakeholders meer bij de bedrijfsvoering te betrekken hebben we dit jaar verder gewerkt aan een formeel proces waarbij alle kwesties zijn geanalyseerd die van groot belang zijn voor de stakeholders van Triodos Bank, maar ook voor de bank zelf. De resultaten hiervan zijn opgenomen in een ‘materialiteitsanalyse’ in het hoofdstuk ‘Verslag van de Directie’.

Daarnaast heeft Triodos Bank altijd op diverse manieren baat gehad bij open discussies met alle stakeholders. Dit varieert van klantendagen, waar honderden klanten uit alle landen waar we actief zijn met elkaar in contact worden gebracht, tot vergaderingen van certificaathouders en enquêtes.

Triodos Bank onderscheidt drie specifieke groepen stakeholders:

1. stakeholders die een economische relatie met de bank hebben

Klanten, certificaathouders, medewerkers en leveranciers;

2. stakeholders die weliswaar geen directe economische relatie met de bank hebben, maar die wel geïnteresseerd zijn in hoe die relatie wordt aangegaan en onderhouden vanuit een maatschappelijk belang:

NGO’s, overheden en media;

3. stakeholders die nieuwe inzichten, mogelijkheden en kennis bieden:

Adviseurs en inspiratoren.

De groepen stakeholders

De eerste groep stakeholders bestaat uit mensen en organisaties die zeer nauw betrokken zijn bij Triodos Bank en daar een rechtstreeks economisch belang in hebben. De tweede groep is duidelijk geïnteresseerd in de ontwikkeling van Triodos Bank, met name in de sociale, culturele en ecologische context waarin de bank opereert. De derde groep ten slotte inspireert de bank tot het verleggen van haar grenzen om zo te zorgen dat haar missie een nog grotere impact heeft.

In 2015 is ons formele proces voor stakeholderbetrokkenheid uitgebreid naar alle landen. Daar werken we met vertegenwoordigers van al deze groepen, die deel kunnen nemen aan enquêtes. Daarnaast zijn er in België kwalitatieve vraaggesprekken gehouden met een kleine groep stakeholders en heeft in Nederland aan het einde van het jaar een sessie met persoonlijke tweegesprekken plaatsgevonden. Dit alles heeft input opgeleverd over belangrijke onderwerpen met betrekking tot Triodos Bank. Dit waren maar een paar van de vele activiteiten en contacten met stakeholders in 2015.