Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Over dit verslag

Wij wijzen u erop dat het online jaarverslag niet het officieel beoordeelde verslag is. Het door externe deskundigen geverifieerde verslag kunt u als (PDF:) pdf-bestand vinden op de site, of u kunt een gedrukte versie opvragen.

Het Jaarverslag 2015 is een geïntegreerd jaar- en duurzaamheidsverslag en heeft betrekking op de activiteiten van Triodos Bank NV in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland (zie ook de Triodos organisatietructuur). De rapportageperiode is van 1 januari tot en met 31 december 2015. Het vorige integrale jaar- en duurzaamheidsverslag van Triodos Bank verscheen in april 2015 en had betrekking op het kalenderjaar 2014.

In het verslag over 2015 wordt volgens dezelfde principes en uitgangspunten verslag gedaan als over 2014. Indien andere rekenmethodes zijn gehanteerd, wordt dat in de tekst toegelicht. Bij het maken van het jaarverslag van Triodos Bank wordt door een werkgroep nauwkeurig bekeken op welke manier de nieuwste richtlijnen en goede voorbeelden van verslaglegging kunnen bijdragen aan de verbeteringen van het jaarverslag. Dit jaar hebben we onze accountant voor het eerst om assurance met een beperkte mate van zekerheid verzocht bij het hoofdstuk “Verslag van de Directie”, waarin de impactgegevens 2015 zijn opgenomen. In die uitgave is tevens de Engelstalige jaarrekening opgenomen, die door KPMG Accountants N.V. is gecontroleerd. Wij verwijzen u verder naar het Engelstalige Annual Report 2015.