Triodos Bank in België

In 2015 is de kredietverlening in België met 11% gegroeid tot EUR 1,1 miljard. De lagere groei ten opzichte van 2014 (+20%) is een gevolg van marktomstandigheden: harde concurrentie op de rentes zowel voor nieuwe aanvragen als voor herfinanciering van bestaande kredieten. Duurzame woonkredieten aan particulieren blijven snel groeien (+48%). De formule ‘hoe energiezuiniger de woning, hoe voordeliger het tarief’ vertaalt zich duidelijk in meer aanvragen voor woonkredieten.

Van de spaargelden die Triodos Bank aantrekt van Belgische klanten is 74% omgezet in kredieten aan duurzame projecten in de reële economie. Welke projecten dat zijn, kan elke spaarder en eenieder nagaan via onze website.

De deposito’s van de klanten groeiden eveneens met 11% (7% in 2014) tot 1,5 miljard euro. Duurzaam vermogensbeheer nam toe met 28% en de Triodos beleggingsfondsen groeiden met 42%. Het aantal klanten steeg tot 66.000, net zoals in 2014, een stijging van 7%. Het aantal Belgische werknemers nam toe tot 122.

In de eerste helft van 2015 heeft de bank met succes in Gent haar eerste regionaal kantoor geopend. Het kantoor richt zich op particulieren, organisaties en bedrijven uit Gent en omstreken en is een belangrijke investering in het verdiepen van onze klantrelaties.

Kerncijfers

Download XLS

 

 

 

in duizenden euro’s

2015

2014

 

 

 

*

Bovenstaande bedragen zijn vóór eliminatie van onderlinge transacties tussen Triodos-maatschappijen.

 

 

 

Toevertrouwde middelen

1.504.188

1.361.327

Aantal rekeningen

67.784

62.705

 

 

 

Kredieten

1.158.488

998.375

Aantal

2.875

2.469

 

 

 

Balanstotaal*

1.700.551

1.546.153

 

 

 

Totaal baten

40.212

34.529

Bedrijfslasten

–27.292

–24.495

Waardeveranderingen van vorderingen

–1.101

–597

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsresultaat voor belastingen

11.819

9.437

Belastingen bedrijfsresultaat

–3.579

–1.961

 

 

 

 

 

 

Nettowinst

8.240

7.476

 

 

 

Aantal medewerkers ultimo

122

114

 

 

 

Hernieuwbare energie

Om de uitdaging van de klimaatverandering die de COP21 in Parijs duidelijk gesteld heeft, aan te gaan, moeten we onze energieconsumptie en –productie drastisch aanpassen. We zetten in op de transformatie naar een koolstofarme economie en kiezen daarom voor de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen. In 1999 verleende Triodos Bank het eerste bankkrediet aan een winmolen in België. Deze pionierende rol ontwikkelde zich doorheen de jaren in een doorgedreven expertise in de financiering van wind-en zonne-energieprojecten.

Fortech: groene stroom voor het Waasland

De 12 windturbines van Fortech – Wase Wind produceren groene stroom in het Waasland en Scheldeland, die geleverd wordt bij 1.500 gezinnen en bedrijven in de eigen regio.

Gezondheidszorg

De financiering van zorgorganisaties - ziekenhuizen, woonzorgcentra of voorzieningen voor personen met een beperking - is belangrijke kredietactiviteit van Triodos Bank in België.

Door het verstrekken van krediet verleent de bank een hefboom voor de ontwikkeling van zorgondernemers die inzetten op kwalitatief, toegankelijk en klantgeoriënteerde dienstverlening. Op deze manier willen we bijdragen aan een meer duurzame zorgsector.

Erasmus Ziekenhuis

In Anderlecht ligt een van Belgiës zeven academische ziekenhuizen. Het Erasmus Ziekenhuis, gebouwd in 1977, biedt momenteel plaats aan 858 bedden en maakt deel uit van de ULB (Université Libre de Bruxelles). Het Erasmus Ziekenhuis is in volle transformatie en plant aanzienlijke uitbreidingen.

Genezen, onderzoek en onderwijs zijn de missies van het seculiere ziekenhuis. De activiteiten van het ziekenuis omvatten alle gebruikelijke medische afdelingen zoals pediatrie, chirurgie, oncologie, geriatrie, revalidatie en een dagkliniek, maar het ziekenhuis is vooral gekend omwille van zijn deskundigheid inzake zware pathologie en zeldzame ziekten. Ook het departement neurochirurgie is internationaal vermaard, mede dankzij het werk van professor Jacques Brotchi, die er diensthoofd was van 1981 tot aan zijn emeritaat in 2007.

Het Erasmus Ziekenhuis en de Faculteit Geneeskunde van de ULB zijn volledig geïntegreerd. De 2000 studenten volgen les op de campus in Anderlecht, vooral tijdens hun stage. Ook aan hen werd gedacht bij de uittekening van de plannen. Zo zullen zij meer ruimte krijgen voor studentenactiviteiten.

Triodos Bank helpt een deel van de aanpassingen financieren na overname van een krediet.

Duurzaam vastgoed

Gebouwen zijn de grootste verbruikers van energie in de globale economie, verantwoordelijk voor meer dan één derde van de energievraag en de helft van de wereldwijde energieconsumptie. In België loopt dat aandeel zelfs op tot 40% (Bron: Europese Commissie).

Zowel het beleid als de praktijk zetten vandaag al sterk in op energiezuinige gebouwen. Triodos Bank wil verder gaan dan de energieprestatie. Gebouwen zijn immers essentieel voor de kwaliteit van onze leef-en werkomgeving en verdienen een weldoordacht ontwerp.

Bij een kredietaanvraag gaan we telkens uit van 3 essentiële criteria: energie, transport en materiaalgebruik.

Leasinvest Real Estate - 'The Crescent'

Leasinvest Real Estate is een beursgenoteerde vastgoedbevak die in België en Luxemburg investeert in kwalitatieve kantoren, winkelgebouwen en logistieke gebouwen. in 2001 kocht de onderneming in Anderlecht het gebouw ‘The Crescent’, goed voor 15.000 vierkante meter kantoorruimte. In 2010 werd begonnen met de verbouwing van tot een ‘green intelligent building’. Het gebouw kreeg een BREEAM-In-Use certificaat ‘good’, wat na verdere renovatie nog verbeterd moet worden tot ‘very good’. BREEAM-In-Use is een methode die duurzaamheid van bestaande gebouwen meet. Op basis van de resultaten kunnen gebruikskosten verlaagd en duurzaamheidsprestaties verbeterd worden. BREAAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) is een internationaal ecolabel voor vastgoed. Naast energieverbruik hanteert het nog heel wat andere criteria zoals landgebruik, bouwproces, watergebruik, afval of transport. Triodos Bank heeft een krediet verleend voor de renovatie van het kantoorgebouw ‘The Crescent’.

Onderwijs

Goede, toegankelijke scholen en kwalitatief onderwijs zijn fundamenteel voor de toekomst van onze samenleving. Er is vandaag een duidelijk capaciteitstekort in de steden. En over het hele land een sterk verouderd schoolpatrimonium. Vele schoolgebouwen hebben geen degelijke isolatie of energiezuinige beglazing, een slechte luchtkwaliteit en verouderde verwarmingstoestellen.

Triodos Bank financiert al 20 jaar de uitbreiding en renovatie van scholen in alle onderwijsnetten. Zo bouwen we mee aan een toekomst met een kwalitatief, betaalbaar en inclusief onderwijsaanbod.

De l’autre côté de l’école - de andere kant van het schoolbord

‘De l’autre côté de l’école’, een door een groep ouders gewenste nieuwe middelbare school die voor de Freinet-pedagogie heeft gekozen, werd in een kantorengebouw in Brussel ondergebracht. Dit project is het resultaat van solidariteit, onverzettelijkheid en passie.

De school is ondergebracht in hartje Oudergem, in een kantorencomplex dat langzaam leegstroomt. Om deze aankoop te financieren heeft de vzw een Europese aanbesteding voor financiële diensten uitgeschreven die door Triodos Bank werd binnengehaald. De bank heeft ook een lening toegekend voor de belangrijkste werkzaamheden, meer bepaald op het vlak van de veiligheid. “ ‘De l’autre côté de l’école’ ligt ons na aan het hart omdat de waarden van die school heel dicht bij de onze liggen. Het is onze bedoeling om de ontwikkeling van de school te blijven ondersteunen”, aldus Laurent Guyaux, Credit Manager bij Triodos Bank. een van de oprichters van de vzw ‘De l’autre côté de l’école’ (ACE), die in het leven werd geroepen om dit project uit te voeren. . “We zijn bijzonder tevreden over het engagement van Triodos, die ons niet alleen het beste aanbod heeft gedaan, maar ook aan al onze wensen voldoet. Deze interactie op menselijk vlak is voor ons van primordiaal belang”, besluit Benoît Senden.

Sociale economie

De sociale economie bestaat uit een ruime waaier aan bedrijven en initiatieven die een maatschappelijke meerwaarde vooropstellen bij het uitoefenen van hun economische activiteit.

De kernprincipes van deze sector, waarin Triodos Bank al 20 jaar als financier optreedt: voorrang van arbeid op kapitaal, democratische besluitvorming, maatschappelijke inbedding, transparantie en duurzaamheid. Bedrijven en organisaties in de sociale economie werken aan een inclusieve maatschappij, via de integratie van kansengroepen in de arbeidsmarkt, zoals personen met een beperking of langdurig werklozen.

La Ferme Nos Pilifs - Hoe sociale doelen zich verzoenen met economische logica

La Ferme Nos Pilifs is een stadsboerderij en beschutte werkplaats in Brussel die waardevolle jobs aanbiedt aan mensen met een beperking. Naast een ecologisch tuincentrum, vind je er onder andere een kinderboerderij, een centrum voor goederenbehandeling en een artisanale bakkerij. Triodos Bank ondersteunt bedrijven en organisaties zoals La Ferme Nos Pilifs die werken aan een inclusieve maatschappij via de integratie van kansengroepen in de arbeidsmarkt.