37. Voorzieningen

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2012

2011

 

 

 

Voorziening voor het negatief vermogen van deelnemingen

134

167

Overige voorzieningen

163

46

 

 

 

 

 

 

 

297

213

 

 

 

Het verloop van de voorzieningen is als volgt:

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2012

2011

 

 

 

Balanswaarde per 1 januari

213

230

Dotatie

167

17

Onttrekking

–82

–34

Vrijval

Koersverschillen

–1

 

 

 

 

 

 

Balanswaarde per 31 december

297

213