2. Overheidspapieren

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2012

2011

 

 

 

Belgisch schatkistpapier

15.000

 

 

 

 

 

 

 

15.000

 

 

 

Het verloop van het overheidspapier is als volgt:

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2012

2011

 

 

 

Balanswaarde per 1 januari

15.000

Aanschaf

15.000

Aflossingen

–15.000

Verkoop

 

 

 

 

 

 

Balanswaarde per 31 december

15.000