1. Kasmiddelen

Deze post omvat de direct opeisbare tegoeden bij centrale banken.