10. Overige activa

De overige activa zijn inclusief een vordering inzake de depositogarantieregeling voor een bedrag van EUR 9.705 (2011: EUR 9.886).