Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Triodos Bank in Nederland

We leven in een vreemde tijd. Enerzijds is er wereldwijd nog nooit zo veel geld in omloop geweest. Dat komt onder meer doordat centrale banken met extra geld economische groei proberen te stimuleren. Tegelijkertijd moeten we vaststellen dat het beschikbare geld vaak niet gebruikt wordt voor de aanpak van de grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen. Zoals het verduurzamen van de energievoorziening en het verbeteren van onderwijs en de zorg.

Doordat er zo veel geld is, daalt de ‘prijs’ van geld. Het wordt goedkoop. Dat is de logica van de vrijemarkt. Je ziet dit onder andere aan de historisch lage rentetarieven van banken. Maar geld is in onze optiek veel meer dan koopwaar met een prijs. Veel belangrijker is de vraag: wat gebeurt er eigenlijk met dat geld? Wat wordt er door dat geld in beweging gezet? Want geld is veranderkracht. Het kan positieve ontwikkeling stimuleren.

Vaker dan we ons waarschijnlijk bewust zijn, élke dag, zeven dagen per week doen we wel iets met ons geld. Of we nu pinnen, een bedrag al dan niet automatisch overboeken, met contant geld betalen, ergens in beleggen of geld weggeven – en ga zo maar door: er is geen financiële transactie te bedenken die niet een gevolg heeft voor andere mensen en ons leefklimaat. Of je nu veel geld hebt of weinig, geld heeft altijd veranderkracht. Consumenten kunnen dus zelf eenvoudig een positieve verandering in gang zetten, door gericht hun geld wel of niet aan bepaalde zaken uit te geven.

Om zo veel mogelijk mensen hiervan bewust te maken, hebben we in onze campagne ‘Join the Change’ onder andere gewezen op de veranderkracht van koopgeld. Veel meer mensen dan je misschien zou verwachten blijken namelijk best bereid duurzamer keuzen te maken. Op dit moment staat zelfs iets meer dan de helft van de Nederlanders bij de aankoop van producten of diensten open voor een duurzaam alternatief. Maar tegelijkertijd weten steeds minder mensen waar het containerbegrip ‘duurzaam’ feitelijk (nog) voor staat – en maken ze die keuze in de praktijk te weinig.

Om te zorgen dat meer mensen zich aangesproken voelen, is het dus heel belangrijk te communiceren met beeldende verhalen die werkelijk aansluiten bij ieders belevingswereld. Met dat doel zijn we als eerste bank alweer bijna tien jaar geleden begonnen op onze website te laten zien welke ondernemers wij met het geld van onze spaarders financieren. Dat doen we daarnaast op steeds meer manieren zoals via de social media, en ‘storytelling' is een nog prominentere rol gaan spelen.

Overigens kan natuurlijk niemand beter vertellen wat ze doen, dan de ondernemers die wij financieren zélf. Ze deden dat ook dit jaar weer tijdens de Hart-Hoofddag. Op tal van locaties in Nederland stelden zij hun huis open en lieten bijna tweeduizend mensen ervaren hoe zij concreet invulling geven aan duurzaamheid. Van een rondleiding door Piet-Hein Eek in zijn immense pand in Eindhoven tot een lezing van viltkunstenares Claudy Jongstra in Leeuwarden – om er slechts twee te noemen. Op deze manier kunnen belangstellenden met eigen ogen ervaren wat (hun) geld teweeg brengt.

Dit geldt trouwens ook voor onze Hart-Hoofdprijs. Deze publieksprijs voor de meest inspirerende en vernieuwende ondernemer werd alweer voor de zesde keer uitgereikt en ging dit jaar naar hostelketen Stayokay. De belangstelling was groot: bijna 30.000 mensen brachten hun stem uit op een van de kandidaten. De prijs is tijdens een feestelijke bijeenkomst voor ondernemers uitgereikt in De Hallen. Deze oude, vervallen tramremise werd herontwikkeld tot bruisende lokale hotspot in Amsterdam, waarin tal van duurzaamheidsaspecten slim bij elkaar komen. Over verhalen vertellen gesproken!

Triodos Bank financiert al ruim 35 jaar ondernemers die bijdragen aan een groene en eerlijke economie, en een menswaardige samenleving. Twee bijzondere voorbeelden waren dit jaar het eerste döner- en kipgrillrestaurant in Nederland met een EKO-keurmerk, opgericht door twee Syrische vluchtelingen die er hun droom mee wisten te verwezenlijken. En zorginstelling Siza, dat mensen met een verstandelijke of lichamelijke handicap onder andere met technische innovaties zo zelfstandig mogelijk wil helpen leven. Zulke prachtige initiatieven kunnen wij financieren dankzij onze spaarders en beleggers, die op een bewuste manier met hun geld omgaan en het aan ons toevertrouwen.

Een pril initiatief van de bank zelf is het zogeheten LEAF Lab (Local Economy and Alternative Finance). Dit innovatieteam verkent en ontwikkelt nieuwe bedrijfsmodellen, onder andere op het gebied van circulair geld. Zo betalen wij sinds kort onze koffie en thee van leverancier Peeze niet meer in euro’s, maar in ‘Uniteds’. Dit is een eigen munt met dezelfde waarde als de euro, die kan worden besteed bij duurzame ondernemers die aangesloten zijn bij het netwerk van United Economy. Peeze kan vervolgens met deze Uniteds bijvoorbeeld brood kopen bij biologische bakkerij Driekant. Zo wordt elke United dubbel zo duurzaam!

Ook steeds meer vermogende particulieren en instellingen zoals kerken en goede doelen die hun geld in lijn met hun eigen waarden willen laten werken, weten de weg naar onze bank te vinden. Triodos Bank Private Banking legt zich helemaal toe op duurzaam vermogensbeheer en beleggingsadvies. In nauwe samenwerking met het LEAF Lab loopt sinds de zomer een veelbelovende pilot om private-bankingklanten in contact te brengen met duurzame startups. Zo kunnen beginnende ondernemers die op zoek zijn naar financieel- of intellectueel kapitaal maar (nog) geen banklening krijgen, in contact komen met mensen die rechtstreeks in hen willen investeren. Inmiddels is een eerste succes geboekt en investeert een private-bankingklant in biologische ice-tea op basis van fruit dat niet aan de norm voldoet en anders zou worden weggegooid.

Maar er zijn ook initiatieven die niet in staat zijn om de financiële verplichtingen van een lening te dragen. Daarom bestaat er naast de bank ook Triodos Foundation. Deze stichting steunt duurzame projecten met giften. Schenkgeld is juist van belang voor soms prille initiatieven die grote maatschappelijk waarde hebben maar (nog) geen eigen inkomsten genereren. Dit jaar lanceerde Triodos Foundation haar eerste ‘crowdgiving’-project. Veel relatief kleine, persoonlijk giften creëerden gezamenlijk een schenking aan een stichting die onder meer baarmoederhalskanker bestrijdt in ontwikkelingslanden.

Naast koopgeld en leengeld maakt ook geefgeld dus nog maar eens duidelijk wat de veranderkracht van geld kan zijn. De belangstelling voor een crowdgiving-project als dit illustreert bovendien dat er steeds meer mensen zijn die geld laten werken aan positieve ontwikkeling – ook zonder dat ze daarbij alleen of in de eerste plaats naar financieel rendement kijken.

Hieronder lichten wij graag nog een kleine selectie uit van al die ondernemers waar we ons het afgelopen jaar mee hebben verbonden. Allemaal inspirerende mensen die aan een duurzame toekomst vormgeven!

Matthijs Bierman
Directeur Triodos Bank Nederland

Lees het hele artikel

Kerncijfers

Download XLS

 

 

 

in duizenden euro’s

2016

2015

 

 

 

1

Bovenstaande bedragen zijn vóór eliminatie van onderlinge transacties tussen Triodos-maatschappijen.

 

 

 

Toevertrouwde middelen1

3.212.861

2.781.367

Aantal rekeningen

384.651

351.446

 

 

 

Kredieten

2.333.628

2.179.092

Aantal

34.154

32.121

 

 

 

Balanstotaal1

3.741.424

3.228.930

 

 

 

Totaal baten

66.643

62.883

Bedrijfslasten

–47.564

–38.962

Waardeveranderingen van vorderingen

–2.144

–3.125

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsresultaat voor belastingen

16.935

20.796

Belastingen bedrijfsresultaat

–3.981

–4.951

 

 

 

 

 

 

Nettowinst

12.954

15.845

 

 

 

Aantal medewerkers ultimo

210

180

 

 

 

Landbouw en voeding

Landbouw en voeding vormen de basis van het bestaan. Biologische landbouw erkent de relatie tussen het milieu, onze gezondheid en het voedsel dat wij eten. Dierenwelzijn en het vermijden van pesticiden en kunstmest staan centraal. Deze benadering van voedselproductie stoot minder broeikasgassen uit en voorkomt uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Wij financieren de hele biologische voedselketen, van boerderij tot bord. Triodos Bank was in 2016 als financier onder meer betrokken bij:

Koeienstal van de toekomst

Melkveehouder Sjaak Sprangers bouwde middenin het duinachtige landschap bij Kaatsheuvel een innovatieve stal: De Kwatrijn. Een stal waarin de koeien zelf beslissen wat ze doen en waar de natuur centraal staat. En dat werpt zijn vruchten af: de koeien worden minder snel ziek, leven langer en geven betere melk.

Kunst en Cultuur

Kunst en cultuur dragen bij aan de persoonlijke ontplooiing van mensen en samenhang binnen onze samenleving. Ze bieden nieuwe perspectieven, inspireren en slaan bruggen. Het begrip ‘verbinden’ staat centraal in onze visie op de culturele sector. Wij financieren bij voorkeur kunstenaars en culturele instellingen die een brug slaan met de samenleving.Triodos Bank was in 2016 als financier samen met Triodos Cultuurfonds onder meer betrokken bij:

Een plek waar je film kijkt en beleeft

Wie van centraal station Amsterdam een blik werpt over ‘t IJ ziet meteen het iconische gebouw van EYE. Een plek waar je naar de film gaat, leert over de filmgeschiedenis of waar je mensen ontmoet. Een andere belangrijke taak van EYE is het beheer van het enorme archief van filmisch erfgoed van Nederland.

Duurzame woningen

Gebouwen beïnvloeden de kwaliteit van ons leven. Een ‘gezond’ gebouw heeft een positief effect op het welbevinden van mensen. Daarnaast draagt energiezuinig vastgoed bij aan een beter klimaat. Bijdragen aan een beter klimaat en het milieu kan ook dichtbij huis. Daarom stimuleren wij woningeigenaren om hun woning te verduurzamen door die energiezuiniger te maken. Hoe beter het energielabel, hoe lager de hypotheekrente. Triodos Bank was in 2016 als financier onder meer betrokken bij:

Verbouwen van E naar A met een duurzame hypotheek

Aan de buitenkant zie je niet dat het huis van Lisette Kreischer en Jonathan van Alteren in Amsterdam-Noord een energielabel A heeft. Eenmaal binnen valt naast de strakke houtkachel en een fraaie leemlaag vooral de prettige sfeer op. Duurzaamheid en stijlvol wonen gaan hier duidelijk hand in hand.

Microfinanciering

Microfinanciering is financiële dienstverlening aan ondernemende mensen in ontwikkelingslanden. Een financiële sector waarin de meerderheid van de mensen toegang heeft tot financiële diensten is een duurzame basis voor een evenwichtige sociaaleconomische ontwikkeling.

Ondernemerschap in Myanmar

Met leningen van microfinancieringsinstelling Dawn Microfinance heeft Daw Yu Yu Htwe in Myanmar haar bedrijf in houtsnijwerk verder kunnen uitbreiden. Ze heeft nu 15 mensen in dienst. Triodos Fair Share Fund is aandeelhouder in Dawn Microfinance.

Zorg en welzijn

Zorg en welzijn zijn van groot maatschappelijk belang, onder meer door de toenemende vergrijzing. Triodos Bank investeert in zorginstellingen waar menselijke warmte, respect en een persoonlijke benadering centraal staan. Daarnaast financiert de bank onder andere woonzorginstellingen met dagbesteding waar mensen met een beperking op een menswaardige manier kunnen leven en werken. Triodos Bank was in 2016 als financier onder meer betrokken bij:

Een familiebedrijf in de zorg

Kruseman Aretz Zorgvilla’s in Wassenaar is de eerste particuliere zorgaanbieder met een groenverklaring. Ook toen ze in 1979 werd opgericht was ze uniek in haar soort. Het is een van de eerste particuliere zorgaanbieders van Nederland

Schenken

Triodos Foundation steunt met schenkgeld projecten die bijdragen aan een duurzame toekomst voor iedereen. De stichting heeft drie werkgebieden: Natuur & milieu, Mens & maatschappij en Internationale samenwerking. In 2016 is Triodos Foundation begonnen met crowdgiving-acties, waarbij gedurende een bepaalde periode geld wordt ingezameld voor een specifiek project.

Baarmoederhalskanker de wereld uit

Elke twee minuten sterft ergens ter wereld een vrouw aan baarmoederhalskanker. Daarvan woont 85% in een ontwikkelingsland. Het gaat vaak om jonge moeders die de spil zijn van het huishouden en onmisbaar zijn voor het gezinsinkomen en de lokale economie. De Female Cancer Foundation streeft naar een wereld zonder baarmoederhalskanker door middel van voorlichting, screening en behandeling. Triodos Foundation heeft via een crowdgiving-actie geld ingezameld om vrouwen te kunnen screenen en behandelen.

Positieve impact

Niet zozeer de cijfers op zich zijn belangrijk, wel de positieve impact die we samen met onze 71.000 (+8%) klanten realiseren: voor elke 100 euro deposito’s die klanten ons toevertrouwen, verlenen we 79 euro kredieten aan duurzame projecten in de reële economie. Welke projecten dat zijn, kan je nagaan via https://www.triodos.be/nl/over-triodos-bank/zie-wat-uw-geld-doet/. Het zijn projecten in een hele waaier aan sectoren, gaande van cultuur en voeding over hernieuwbare energie tot duurzaam vastgoed. Maatschappelijke noden zijn hierbij het uitgangspunt.

Verbinden

Nieuwe kredietprojecten uit 2016 die hierin in het oog springen zijn bv. Wind aan de Stroom waar Triodos Bank de bouw van vijf windturbines van Wind aan de Stroom op de linkerscheldeoever van de haven van Antwerpen financiert, TLX Construct, een startende projectontwikkelaar in duurzaam vastgoed of Färm, een cooperatieve met biowinkels in het Brusselse die erop gericht is de afstand tussen klant en producent te verkleinen. Bij Triodos Bank vinden zij niet enkel een krediet maar ook de verbinding met de Triodos spaarklanten zoals een van hen treffend stelt: “We weten precies waar het geld vandaan komt en waar het naartoe gaat”.

Beleggen en beînvloeden

In 2016 groeiden de Triodos beleggingsfondsen in België met 12% terwijl duurzaam vermogensbeheer toenam met 32%. Via ons aanbod duurzaam beleggen en vermogensbeheer koppelen Triodos klanten financieel rendement aan positieve impact op het beleid van beursgenoteerde bedrijven. Hoe dat in zijn werk gaat, hebben enkele van onze Relationship managers Personal & Private Banking uitvoerig toegelicht in de Kanaal-Z reportages Hoe werkt een duurzaam beleggingsfonds? en Financiële en duurzaamheidcriteria gecombineerd.